نویسنده = ساره حق خواه
راهکارهای پیشگیری و اصلاح بدفهمی های ریاضی (یک مطالعه کیفی)

دوره 6، شماره 21، اسفند 1399، صفحه 24-37

ساره حق خواه؛ آذر داوودی


مصاحبه با جناب آقای حسین سلطانی مقدم

دوره 3، شماره 7، تیر 1396، صفحه 33-44

ساره حق خواه


مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1396، صفحه 9-22

ریحانه سادات مهدی زاده؛ ساره حق خواه


اهمیت فن بیان در تدریس ریاضی

دوره 2، شماره 5، دی 1395، صفحه 9-19

نیلوفر کشاورز؛ ساره حق خواه


نقد و بررسی کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات"

دوره 1، شماره 1، دی 1394، صفحه 22-26

ساره حق خواه؛ آزیتا مدرس حقیقی