کلیدواژه‌ها = بدفهمی
بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها

دوره 7، شماره 25، اسفند 1400، صفحه 46-58

منصوره موسی پور؛ سپیده شاه محمد زاده


راهکارهای پیشگیری و اصلاح بدفهمی های ریاضی (یک مطالعه کیفی)

دوره 6، شماره 21، اسفند 1399، صفحه 24-37

ساره حق خواه؛ آذر داوودی


بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها

دوره 6، شماره 20، آذر 1399، صفحه 1-9

منصوره موسی پور؛ بهاره پور تقی کوهبنه؛ آمنه تقی پور


بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم

دوره 4، شماره 12، آذر 1397، صفحه 7-12

سودابه تات؛ لیلا محمدنیا