تعداد مقالات: 125
4. تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان

دوره 4، شماره 10، بهار 1397، صفحه 1-9

ناصر کریمی؛ حسین واحدی؛ رسول رضایی؛ علی اقبالی


8. تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی

دوره 5، شماره 14، بهار 1398، صفحه 1-12

محمد حسین میرسلیمانی؛ مسعود نادریان؛ ادریس قادرپور


10. بازنمایی های چندگانه و نقش آن در یادگیری معنادار اندازه گیری

دوره 5، شماره 16، پاییز 1398، صفحه 1-15

ملوک حبیبی؛ میلاد صادقی؛ وحید عالمیان


13. چرایی‌های مفهوم حد و کاربرد آن

دوره 6، شماره 19، تابستان 1399، صفحه 1-9

علی ملخاصی


14. بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها

دوره 6، شماره 20، پاییز 1399، صفحه 1-9

منصوره موسی پور؛ بهاره پور تقی کوهبنه؛ آمنه تقی پور


17. تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 9-23

اژدر سلیمانپور باکفایت؛ مهتا برجیسی


18. اهمیت فن بیان در تدریس ریاضی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 9-19

نیلوفر کشاورز؛ ساره حق خواه


20. نقد و بررسی کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات"

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 22-26

ساره حق خواه؛ آزیتا مدرس حقیقی


21. بررسی کج فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 1-11

سهراب عظیم پور؛ صمد حسینی صدر؛ حسین واحدی


23. بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم

دوره 4، شماره 12، پاییز 1397، صفحه 7-12

سودابه تات؛ لیلا محمدنیا


25. بررسی محتوای علم فیزیک و روش صحیح آموزش فیزیک

دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 10-14

سید مجید مسدد