نمایه نویسندگان

آ

 • آبیاری، محمد تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]
 • آریانفر، مهسا بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 18-27]
 • آزادی، نفیسه مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران از نظر شاخص درگیری یادگیرنده [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 22-34]
 • آزادی، نفیسه تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 58-67]
 • آزادی، نفیسه مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران، بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 32-47]
 • آق، فرهاد کاوشی در دنیای ذرات زیر اتمی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 12-18]
 • آقاحسینی، تقی استفاده از شیوه‌های نو در آموزش علوم با رویکرد زیست محیطی متناسب با مدل تعاملی-سازنده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-15]
 • آقازیارتی، محسن مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن در دوره متوسطه دوم [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 38-49]
 • آقایی، سهراب اهمیت آموزش مکانیک کوانتومی در متوسطه دوره دوم و بررسی بدمفهومش دانش‌آموزان در دوگانگی موج-ذره [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 1-9]

ا

 • ابراهیمی، صلاح الدین بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 60-69]
 • ابراهیمی، صلاح الدین رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]
 • ابراهیمی، صلاح الدین بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • ابراهیمی دباغ، محمد بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 18-27]
 • ابراهیمی دباغ، محمد بررسی اثربخشی روش تدریس کندوکاو بر بهبود قدرت مشاهده دانش آموزان در درس فیزیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی قوام، صغری پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 33-49]
 • ابن علی، علی اکبر استفاده از راهبرد تشبیه در آموزش علوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 40-47]
 • ابن علی حیدری، علی اکبر فناوری اپتوفلویدیک [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 32-44]
 • اتراکی، محمد رضا تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]
 • اچرش، شیدا نقد و بررسی کتاب "ریاضیات برای معلمان(نسخه‏ ی مدرس)" [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-6]
 • اچرش، شیدا تحلیل فصل کسر کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی براساس چهار الگوی مختلف [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 55-66]
 • احمد پور، اسرافیل تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 21-31]
 • احمدی، حاتم تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]
 • احمدی، یاور مروری براستفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در یادگیری شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 10-32]
 • اصغرنژاد، نجف بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول شهر دهدشت [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 75-90]
 • اصفهانی زاده، امین رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]
 • افشاری، مجید استفاده از راهبرد تشبیه در آموزش علوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 40-47]
 • افشاری، مجید اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 1-10]
 • اقبالی، علی تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 1-9]
 • اکبرپور گنجه، احمد بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید – باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 59-74]
 • اکبرنژاد، میلاد تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]
 • الیاسی، سید نوید شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 65-77]
 • امانی، وحید کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 28-54]
 • امانی، وحید بررسی کج فهمی های رایج دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه و دانشجو معلمان رشته ی آموزش شیمی در مفاهیم سینتیک شیمیایی، جرم اتمی – مول و انحلال پذیری و مقایسه آن ها با یکدیگر [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 1-13]
 • امانی، وحید تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم بر اساس مقوله‌های ویلیام رومی و به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 59-72]
 • امانی، وحید بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید – باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 59-74]
 • امانی، وحید شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • امیری، فاطمه رویکرد استم و الزامات پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 47-49]
 • امیری، فاطمه کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار دینامیکی حالتهای اسپینی یک الکترون در یک نقطه کوانتومی دوبعدی ناهمسانگرد [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 10-21]
 • امیری، فاطمه کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار زمانی درهمتنیدگی هایبریدی در یک نقطه کوانتومی ناهمسانگرد برای یک حالت اولیه غیردرهمتنیده [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 28-38]
 • امیری، محمد امین تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی اول، دوم و سوم ابتدایی براساس الگوی نمایش اجزای مریل [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 50-62]
 • امیری رودباری، سحر تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 21-31]
 • اناری نژاد، عباس ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • اناری نژاد، عباس کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 26-35]
 • اندیشمند، نیکو شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی در گروه های علوم پایه [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 44-57]

ب

 • بادله، علیرضا بررسی دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 66-81]
 • بازوبندی، محمدحسن بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 57-73]
 • برجویی مجرد، سمانه طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • برجیسی، مهتا تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی.. [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-23]
 • بهرامی، سمیرا بررسی یکی از عوامل ضعف دانش آموزان در مبحث دینامیک [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 33-39]
 • بهرامی، سمیرا بررسی مبحث انرژی در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی با توجه به مهارت-های فرایند علمی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 57-68]
 • بوربور، فاطمه فیزیک در تمدن اسلامی و نقش آن در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 61-77]
 • بوربور، فاطمه استفاده از روش ویلیام رومی در بررسی محتوای فصل سوم کتاب درسی شیمی دوره پیش دانشگاهی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 33-50]
 • بوربور، فاطمه شناسایی ضعف دانش‌آموزان در مبحث حرکت دایره‌ای یکنواخت و تحلیل نیرو و شتاب مرکز‌گرا [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 51-58]
 • بوربور، فاطمه کج فهمی های رایج مفهوم وزن و بی وزنی در آموزش فیزیک [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 10-17]

پ

 • پاییز، عاطفه تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در کشورهای ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 1-12]
 • پردلی، مصطفی بررسی مقایسه اثر مومنایی و پماد سیلورسولفادیازین در بهبود سوختگی در موش صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-9]
 • پردلی، مصطفی بررسی مقایسه ای تاثیر تدریس آزمایش محور و تدریس آموزش محور در تربیت معلمان خلاق در دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی95-96 [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • پردلی، مصطفی تحلیل محتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه و آزمایشگاه 2 به روش خلاقیت گیلفورد سال تحصیلی 95-94 [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 35-48]
 • پرنو، منوچهر بررسی مبحث انرژی در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی با توجه به مهارت-های فرایند علمی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 57-68]
 • پودات، پوران اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 11-20]
 • پور تقی کوهبنه، بهاره راهبردهایی برای ارتقای توانایی حل مسئله در ریاضی [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 35-46]
 • پور تقی کوهبنه، بهاره بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 1-9]
 • پورقاز، شیرین تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 13-30]

ت

 • تات، سودابه بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 7-12]
 • تاجیک، فرناز روش های موثر در تقویت یادگیری در آموزش علوم تجربی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 23-32]
 • تاجیک قشقایی، مهدیه بررسی یکی از عوامل ضعف دانش آموزان در مبحث دینامیک [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 33-39]
 • تقی پور، آمنه راهبردهایی برای ارتقای توانایی حل مسئله در ریاضی [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 35-46]
 • تقی پور، آمنه بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 1-9]
 • توماج، عبدالجلال بررسی دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 66-81]
 • توماج، عبدالجلال تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 13-30]
 • توماری، آرزو بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]

ث

 • ثروت خواه، مجتبی بررسی اثرهمزمان تابش لیزری و ناخالصی هیدروژنی بر خواص اپتیکی یک نقطه کوانتومی کروی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-4]

ج

 • جابری، محمد امین بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 84-94]
 • جداوی، سجاد بررسی مقایسه اثر مومنایی و پماد سیلورسولفادیازین در بهبود سوختگی در موش صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-9]
 • جشن سده، مرجان کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 26-35]
 • جعفری، مهدی اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 11-20]
 • جلالی، حوا تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی در دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان دلگان [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 1-21]
 • جلیلیان، بهروز تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 13-20]
 • جلیلیان، بهروز تدریس مفهومی فیزیک همراه با مهارت‌های زندگی و معرفت دینی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 31-37]
 • جلیلیان، بهروز طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]
 • جلیلیان، معصومه تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]
 • جمالی، محمد رضا تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 58-67]

چ

 • چشمه خاور، امیرحسین رویکردهای آموزش شیمی از دیدگاه دانشجو معلمان دوره کارورزی: گذر از روش های سنتی به رویکردهای فعال تدریس [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 52-62]
 • چشمه خاور، امیرحسین شیمی آشپزخانه‌ای راهکاری برای انجام فعالیت های عملی شیمی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 57-73]

ح

 • حبیبی، سکینه نظرات معلمان درباره استفاده از شخصیت‌های کارتونی در درس ریاضیات [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-19]
 • حبیبی، ملوک تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-25]
 • حبیبی، ملوک بررسی میزان درک و فهم دانش آموزان سال چهارم متوسطه از مفهوم انتگرال در چارچوب نظریه ی APOS [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 22-37]
 • حبیبی، ملوک تأثیر به‌کارگیری مدل حل مسئله پولیا در کاهش خطای نیومن دانش آموزان در حل مسائل مربوط به ترکیبیات پایه دهم رشته ریاضی [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 25-38]
 • حبیبی، ملوک بازنمایی های چندگانه و نقش آن در یادگیری معنادار اندازه گیری [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 1-15]
 • حبیبی، ملوک تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]
 • حسنی، مهدی تحول و تغییر در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-45]
 • حسینی، آرزو مروری بر چند اثبات قضیه مورلی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 45-58]
 • حسینی، امیرمسعود بررسی کج فهمی های رایج دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه و دانشجو معلمان رشته ی آموزش شیمی در مفاهیم سینتیک شیمیایی، جرم اتمی – مول و انحلال پذیری و مقایسه آن ها با یکدیگر [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 1-13]
 • حسینی، رقیه السادات طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • حسینی، سمیه مصاحبه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • حسینی صدر، صمد کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 41-51]
 • حسینی صدر، صمد بررسی کج فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 1-11]
 • حق خواه، ساره نقد و بررسی کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات" [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 22-26]
 • حق خواه، ساره مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 9-22]
 • حق خواه، ساره اهمیت فن بیان در تدریس ریاضی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-19]
 • حق خواه، ساره مصاحبه با جناب آقای حسین سلطانی مقدم [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 33-44]
 • حق خواه، ساره تساوی و چالشهای آن از پیش دبستانی تا کارشناسی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 14-22]
 • حق خواه، ساره استفاده از سازمان دهنده های گرافیگی در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-13]
 • حق خواه، ساره طراحی یک الگوی آموزش شبکه ای جهت اثبات قضایا در ریاضیات با استفاده از نقشه مفهومی [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 63-72]
 • حق خواه، ساره راهکارهای پیشگیری و اصلاح بدفهمی های ریاضی (یک مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 24-37]
 • حیدری، عبدالحسین تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 12-25]

خ

 • خردمند، رضا طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]
 • خلیلی کلاکی، زری تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه نهم با تکنیک ویلیام رومی و طبقه بندی بلوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 30-39]
 • خلیلی کلاکی، زری تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم با تکنیک ویلیام رومی، عوامل خلاقیت گیلفورد و حیطه شناختی اندرسون [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 10-23]
 • خواجه ای، نیلوفر بررسی اثرهمزمان تابش لیزری و ناخالصی هیدروژنی بر خواص اپتیکی یک نقطه کوانتومی کروی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-4]
 • خیرآبادی، محمدنبی بررسی ساحت هنری و زیبایی شناختی کتاب ریاضی سوم ابتدایی [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 39-47]
 • خیرگرد زاده، سعید ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-6]

د

 • دانش، محمد بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 57-73]
 • داوودی، آذر راهکارهای پیشگیری و اصلاح بدفهمی های ریاضی (یک مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 24-37]
 • درویش متولی، هما تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 102-124]
 • درویشی سلوکلایی، داود ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی یادگیرنده الکترونیکی ریاضی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 63-74]
 • دژکوهی، محمدجواد ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • دژکوهی، محمدجواد مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران، بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 32-47]
 • دشتی، مریم بررسی اثربخشی روش تدریس کندوکاو بر بهبود قدرت مشاهده دانش آموزان در درس فیزیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقاندار، محمد ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی یادگیرنده الکترونیکی ریاضی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 63-74]

ذ

 • ذاکرحمیدی، محمد صادق طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]
 • ذبایحی، امیرحسین تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]
 • ذوالفقاری، پروانه بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 18-27]

ر

 • راعی، فاطمه اهمیت معلمان زن در عرصه آموزش ریاضیات [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 50-58]
 • رجائی، سید مهدی بررسی تفاوت های جنسیتی، در انگیزش تحصیلی و معنای تحصیل دانشجویان رشته های آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 16-24]
 • رزاقیان گرمرودی، زهرا تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 13-30]
 • رضائیان، لیلا تأثیرات حفاظتی غیر ژنومی استروژن روی سیستم قلب و عروق مرد ها ، نقش های درمانی و بالینی در مردان مسن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 23-31]
 • رضائیان، لیلا دانش پژوهی و زیرساخت های آن برای معلمین [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • رضائیان، لیلا تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم تجربی بر اساس اهداف آموزشی مریل [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 48-57]
 • رضایی، رسول تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 1-9]
 • رضایی، صفیه طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • رضایی، صفیه فراکتال آرت و هنر نرم افزاری با نگاه به هندسه ی محاسباتی و هندسه نقوش [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 21-33]
 • رضایی، صفیه تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 13-20]
 • رضایی، صفیه تدریس مفهومی فیزیک همراه با مهارت‌های زندگی و معرفت دینی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 31-37]
 • رمضانی ویشکی، فریبا بررسی مقایسه ای تاثیر تدریس آزمایش محور و تدریس آموزش محور در تربیت معلمان خلاق در دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی95-96 [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • ریاحی اصطهباناتی، فاطمه تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم تجربی بر اساس اهداف آموزشی مریل [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 48-57]

ز

 • زارع، زهرا معلم ایده پرداز و خلاق؛ ضرورت آموزش زیست شناسی درهزاره ی سوم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 47-62]
 • زارع، زهرا تحلیل محتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه و آزمایشگاه 2 به روش خلاقیت گیلفورد سال تحصیلی 95-94 [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 35-48]
 • زارع، زهرا روش های موثر در تقویت یادگیری در آموزش علوم تجربی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 23-32]
 • زارع، زهرا تأثیر رویکرد ساختارگرایی بر یادگیری دانش آموزان با تاکید بر حیطه ی درک مفهومی درس زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-102]
 • زارعی کیاسری، ابراهیم فوتوکاتالیز؛ اصول و برخی کاربردها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 15-22]
 • زارعی کیاسری، ابراهیم کاوشی در دنیای ذرات زیر اتمی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 12-18]
 • زارعی کیاسری، ابراهیم تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 21-31]
 • زمانی، کوثر مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن در دوره متوسطه دوم [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 38-49]

س

 • سبلان وند، صدیقه کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 41-51]
 • سعادتی، مسعود مطالعه و بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی درباره مفاهیم مربوط به الکتروشیمی و مقایسه نتایج آن با دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 71-85]
 • سعیدی، علی تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی عملکرد و استدلال ریاضی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 59-67]
 • سلیمانپور باکفایت، اژدر تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی.. [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-23]
 • سلیمانپور باکفایت، اژدر آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 51-62]
 • سلیمانزاده، قادر بررسی و مقایسه سوالات امتحان شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان و سوالات کنکور دانشگاه سراسری مطابق با سطوح شناختی بلوم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-11]
 • سلیمانی، وحیده بررسی دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 66-81]
 • سودی، حورا تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در کشورهای ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 1-12]
 • سیفی، علی بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 60-69]
 • سیفی، علی رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]

ش

 • شامی، دل انگیز الگوی یادگیری خلاقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 91-118]
 • شاه محمد زاده، سپیده بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 46-58]
 • شایسته فر، پروانه مشکلات مربوط به درک فرآیند فتوسنتز در بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی (مطالعه موردی در یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 26-34]
 • شبانی، رحیم افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-35]
 • شرفی، داریوش مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن در دوره متوسطه دوم [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 38-49]
 • شعبانی، فرزاد شناسایی ضعف دانش‌آموزان در مبحث حرکت دایره‌ای یکنواخت و تحلیل نیرو و شتاب مرکز‌گرا [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 51-58]
 • شیروانی شیری، علی مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران از نظر شاخص درگیری یادگیرنده [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 22-34]
 • شیروانی شیری، علی تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 58-67]
 • شیروانی شیری، علی بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 32-56]

ص

 • صابری، مجتبی تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-25]
 • صادقی، حمید شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • صادقی، میلاد بازنمایی های چندگانه و نقش آن در یادگیری معنادار اندازه گیری [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 1-15]
 • صالحی، محمدرضا تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی براساس الگوی مریل [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 20-31]
 • صباغان، مریم پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 33-49]

ط

 • طالبی، احسان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی براساس الگوی مریل در سال تحصیلی 1397 – 1398 [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 25-41]
 • طاوسی سیمکانی، رقیه تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی براساس الگوی مریل در سال تحصیلی 1397 – 1398 [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 25-41]
 • طاوسی سیمکانی، رقیه تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی براساس الگوی مریل [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 20-31]

ظ

 • ظهوری، حانیه کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 26-35]

ع

 • عالمیان، وحید تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 21-31]
 • عالمیان، وحید تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-25]
 • عالمیان، وحید بررسی میزان درک و فهم دانش آموزان سال چهارم متوسطه از مفهوم انتگرال در چارچوب نظریه ی APOS [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 22-37]
 • عالمیان، وحید تأثیر به‌کارگیری مدل حل مسئله پولیا در کاهش خطای نیومن دانش آموزان در حل مسائل مربوط به ترکیبیات پایه دهم رشته ریاضی [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 25-38]
 • عالمیان، وحید بازنمایی های چندگانه و نقش آن در یادگیری معنادار اندازه گیری [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 1-15]
 • عالمیان، وحید تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]
 • عبدالهی، مهدی تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]
 • عسکری رباطی، غلامحسین تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه نهم با تکنیک ویلیام رومی و طبقه بندی بلوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 30-39]
 • عسکری رباطی، غلامحسین تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم با تکنیک ویلیام رومی، عوامل خلاقیت گیلفورد و حیطه شناختی اندرسون [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 10-23]
 • عظیم پور، سهراب بررسی کج فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 1-11]
 • عظیم پور، سهراب نقش ترسیم در استدلال های هندسی [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 35-43]
 • عظیم پور، سهراب تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی 1 پایه‌‎ی دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 38-47]
 • عظیمی، محمد تحلیل محتوای درس علوم تجربی پایه سوم دبستان بر اساس مفروضه های نظام سلامت در مدارس جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 38-50]
 • عظیمی، محمد ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 50-60]
 • علویان، فیروزه یادگیری فاصله دار: ایجاد فضای مناسب برای علوم اعصاب در کلاس درس [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 9-32]
 • علویان، فیروزه بهره‌گیری از رویکرد تجربی – حسی در فرآیند یادگیری [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 1-13]
 • علویان، فیروزه پداگوژی دانش محتوا (PCK) در آموزش زیست شناسی سلولی: زیست‌شناسی سلولی باید به شکل تجربی تدریس شود [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 12-24]
 • علویان، فیروزه مشکلات مربوط به درک فرآیند فتوسنتز در بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی (مطالعه موردی در یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 26-34]
 • علویان، فیروزه بررسی اثر دانش محتوا (CK) بر روی پداگوژی دانش محتوا (PCK) مبحث فتوسنتز در برخی دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی (مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 14-24]
 • علویان، فیروزه تحول در آموزش زیست‌شناسی با استفاده از دوربین‌های مادون‌قرمز [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 26-45]
 • علویان، فیروزه استفاده از جانوران در آموزش زیست‌شناسی: انگیزش و چالش‌ها [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 46-56]
 • عوضدخت، احسان مروری بر برخی روش های نوین آموزش شیمی در دبیرستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 19-22]

غ

 • غظنفری، امیر مهدی رویکردهای آموزش شیمی از دیدگاه دانشجو معلمان دوره کارورزی: گذر از روش های سنتی به رویکردهای فعال تدریس [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 52-62]
 • غلامی، اعظم مقایسه میزان اثر تدریس به روش سنتی و تدریس به کمک دست‌سازه‌ها بر انگیزش‌ پیشرفت در زیست‌شناسی پایه دهم رشته علوم تجربی در شهرستان فریدن در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 30-40]
 • غلامی، اعظم کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 28-54]
 • غلامی، اعظم شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی در گروه های علوم پایه [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 44-57]
 • غلامی، اعظم تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی در دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان دلگان [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 1-21]
 • غلامی، سید صادق(رحمت) افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-35]

ف

 • فاضلی ناصر آباد، عبدالکریم پرسشگری در آموزش علوم ( ایبسه ) ؛ سطوح و روش ها، همراه با نمونه های انجام شده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 61-101]
 • فتحی، مستوره بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • فخاری، حمیده نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]
 • فخاری، حمیده بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 74-85]
 • فراست، حسین تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی اول، دوم و سوم ابتدایی براساس الگوی نمایش اجزای مریل [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 50-62]
 • فرهنگ خاقان پور، مهگان فراکتال آرت و هنر نرم افزاری با نگاه به هندسه ی محاسباتی و هندسه نقوش [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 21-33]
 • فصدی، سارا افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-35]
 • فنون، فرنوش تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 13-20]
 • فهندژ سعدی، پری تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی براساس الگوی مریل [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 20-31]

ق

 • قادرپور، ادریس تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-12]
 • قادری روسنگ، اعظم تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 1-19]
 • قاسمی، مژگان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-28]
 • قایدی، مهدی بررسی میزان درک و فهم دانش آموزان سال چهارم متوسطه از مفهوم انتگرال در چارچوب نظریه ی APOS [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 22-37]
 • قبایی، فرناز دانش پژوهی و زیرساخت های آن برای معلمین [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • قراغانی، محمدرضا اهمیت آموزش مکانیک کوانتومی در متوسطه دوره دوم و بررسی بدمفهومش دانش‌آموزان در دوگانگی موج-ذره [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 1-9]
 • قربانی، محمدرضا تحلیل محتوای بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 55-70]
 • قربانی، محمدرضا شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی در گروه های علوم پایه [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 44-57]
 • قلخانی، معصومه بررسی و مقایسه سوالات امتحان شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان و سوالات کنکور دانشگاه سراسری مطابق با سطوح شناختی بلوم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-11]

ک

 • کامیابی، شریف ضرورت‌ آموزش فناوری‌های نو در برنامه درسی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-59]
 • کدخدایی، محبوبه السادات بررسی تفاوت های جنسیتی، در انگیزش تحصیلی و معنای تحصیل دانشجویان رشته های آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 16-24]
 • کرم سراجی، سیما آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 51-62]
 • کرمی، زهرا بررسی تفاوت های جنسیتی، در انگیزش تحصیلی و معنای تحصیل دانشجویان رشته های آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 16-24]
 • کرمی، علی رضا بررسی و مقایسه سوالات امتحان شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان و سوالات کنکور دانشگاه سراسری مطابق با سطوح شناختی بلوم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-11]
 • کریمی، ناصر تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 1-9]
 • کریمی، ناصر شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 65-77]
 • کریمی، ناصر تاثیر یادگیری پروژه محور بر نگرش تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 48-56]
 • کریمی، نرگس بررسی ترکیبات لاک ناخن و لاک پاک کن ها [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 25-35]
 • کریمی زاده، امین رویکردهای آموزش شیمی از دیدگاه دانشجو معلمان دوره کارورزی: گذر از روش های سنتی به رویکردهای فعال تدریس [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 52-62]
 • کزازی، زهرا بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 60-69]
 • کزازی، زهرا رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]
 • کشاورز، الهه بکارگیری تفکر طراحی در یادگیری انواع شبکه بلور [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 67-76]
 • کشاورز، الهه پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 33-49]
 • کشاورز، نیلوفر اهمیت فن بیان در تدریس ریاضی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-19]
 • کل صفتان، محمد رضا رویکرد استم و الزامات پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 47-49]
 • کمالیان فر، احمد ماهیت، منابع و توسعه دانش موضوعی – تربیتی معلمان فیزیک از دیدگاه مگنوسان [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 45-54]
 • کمالیان فر، احمد بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 84-94]
 • کندری، آوا تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 1-19]
 • کیانی، سعید مقایسه میزان اثر تدریس به روش سنتی و تدریس به کمک دست‌سازه‌ها بر انگیزش‌ پیشرفت در زیست‌شناسی پایه دهم رشته علوم تجربی در شهرستان فریدن در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 30-40]
 • کی پور، سمیه تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 102-124]
 • کیمیاگری، مسعود استفاده از شیوه‌های نو در آموزش علوم با رویکرد زیست محیطی متناسب با مدل تعاملی-سازنده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-15]

گ

 • گرزین نژاد، مرتضی نظریه سازنده گرایی وتبیین آن به‌عنوان رویکردی نو در آموزش ریاضی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • گرزین نژاد، مرتضی آشنایی با سوالات مفهومی در شناخت بدفهمی های ریاضی دانش آموزان پایه ششم، الگویی برای درس پژوهی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • گرزین نژاد، مرتضی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی درس ریاضی پایه ی ششم ابتدایی [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 48-59]
 • گرزین نژاد، مرتضی ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی یادگیرنده الکترونیکی ریاضی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 63-74]
 • گلستانه، مهشید بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]
 • گلشن، امین ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 50-60]
 • گلشنی، مرتضی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 12-25]

ل

 • لطفی نژاد، علی تأثیر به‌کارگیری مدل حل مسئله پولیا در کاهش خطای نیومن دانش آموزان در حل مسائل مربوط به ترکیبیات پایه دهم رشته ریاضی [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 25-38]

م

 • متذکر، ایمان مروری بر برخی روش های نوین آموزش شیمی در دبیرستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 19-22]
 • محسنی، مهسا طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • محمداسمعیلی، فائزه بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • محمد پور، فاطمه ساخت ساختار های نانوصفحه- میکروکره ای اکسید روی به روش شیمیایی مرطوب و استفاده از آن ها در سلول های خورشیدی رنگدانه ای [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 47-54]
 • محمد پور، فاطمه بررسی اثربخشی روش تدریس کندوکاو بر بهبود قدرت مشاهده دانش آموزان در درس فیزیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدنیا، لیلا ارائه یک الگوی تدریس چند مرحله ای برای آموزش مسائل مربوط به کسرها [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 52-57]
 • محمدنیا، لیلا بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 7-12]
 • محمدیان، پیوند بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • محمدی پور، ناصر بررسی رفتارهای دینامیکی و شرایط دوام کیهانی مدل‌های انرژی تاریک در نظریه‌های گرانشی f(T) [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 69-77]
 • محمدی پور، ناصر مدل اصلاح یافته R+F(G) و جوابهای متقارن کروی ایستا [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 23-29]
 • محمودلو، علی تحول و تغییر در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-45]
 • محمودلو، علی تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در کشورهای ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 1-12]
 • مدرس حقیقی، آزیتا نقد و بررسی کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات" [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 22-26]
 • مذنبی، وحیده اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 11-20]
 • مرادی، محمود ساخت ساختار های نانوصفحه- میکروکره ای اکسید روی به روش شیمیایی مرطوب و استفاده از آن ها در سلول های خورشیدی رنگدانه ای [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 47-54]
 • مرادی، وحید استفاده از روش ویلیام رومی در بررسی محتوای فصل سوم کتاب درسی شیمی دوره پیش دانشگاهی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 33-50]
 • مرشدی، خدیجه مروری بر چند اثبات قضیه مورلی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 45-58]
 • مروتی سبینی، زهرا تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 102-124]
 • مروتی سیبنی، مهسا تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 102-124]
 • مزارعی، مصطفی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی براساس الگوی مریل در سال تحصیلی 1397 – 1398 [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 25-41]
 • مسدد، سید مجید بررسی محتوای علم فیزیک و روش صحیح آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 10-14]
 • مسلمی، شهلا تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 1-19]
 • مشکبید، فاطمه بکارگیری تفکر طراحی در یادگیری انواع شبکه بلور [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 67-76]
 • مصلح امیردهی، هادی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-28]
 • معصومی نژاد، رضا الگوی یادگیری خلاقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 91-118]
 • معینی، تریفه تجربه ی نویسنده در تأثیر الگوی تدریس ساختن گرایی بر یادگیری موضوع پیشامدهای مستقل و قوانین ضرب احتمال در کلاس درس [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 36-41]
 • مفاخری، شیوا درآمدی بر ضرورت آموزش" ریاضی فازی" به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 22-29]
 • مقصودی، مهرداد مقایسه میزان اثر تدریس به روش سنتی و تدریس به کمک دست‌سازه‌ها بر انگیزش‌ پیشرفت در زیست‌شناسی پایه دهم رشته علوم تجربی در شهرستان فریدن در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 30-40]
 • مقیسه، علی بررسی مقایسه ای تاثیر تدریس آزمایش محور و تدریس آموزش محور در تربیت معلمان خلاق در دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی95-96 [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • ملخاصی، علی رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ، ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 31-38]
 • ملخاصی، علی چرایی‌های مفهوم حد و کاربرد آن [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 1-9]
 • منتظرغیب، مصطفی تحلیل محتوای بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 55-70]
 • منصوری، سجاد تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی 1 پایه‌‎ی دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 38-47]
 • منوچهری زاده، الهام شناسایی کج فهمی‌های دانشجومعلمان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان درباره‌ی مفاهیم گرما و دما و مقایسه‌ی نتایج آن با رشته‌ی تحصیلی دبیرستانی آنها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 36-51]
 • مهاوی، مهدی تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی اول، دوم و سوم ابتدایی براساس الگوی نمایش اجزای مریل [دوره 5، شماره 16، 1398، صفحه 50-62]
 • مهدی زاده، ریحانه سادات مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 9-22]
 • موسوی، سید محسن بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]
 • موسی پور، منصوره هویت ملی در کتاب ریاضی(1) پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی)در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 41-55]
 • موسی پور، منصوره تحلیل محتوای کتاب حسابان(1) پایه یازدهم متوسطه دوم (رشته ریاضی و فیزیک) بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 71-82]
 • موسی پور، منصوره تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397، بر اساس رویکرد مدل سازی و کاربردها [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 19-27]
 • موسی پور، منصوره اثبات در ریاضی مدرسه ای، چرا؟ [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 13-21]
 • موسی پور، منصوره راهبردهایی برای ارتقای توانایی حل مسئله در ریاضی [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 35-46]
 • موسی پور، منصوره بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 1-9]
 • موسی پور، منصوره بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 46-58]
 • موسی پور عسکری، بتول تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه یازدهم (تجربی-ریاضی) سال 96-1395 بر اساس رویکرد مدل سازی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 59-69]
 • موسی پور عسکری، بتول میزان توجه به عوامل خلاقیت گیلفورد در کتاب ریاضی 1 پایه دهم (رشته های ریاضی و تجربی) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 25-32]
 • موسی پور عسکری، بتول بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار 1 پایه دهم [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 10-18]
 • موسی پور عسکری، بتول تحلیل فصل تابع کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم بر اساس سه الگوی مختلف [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 50-59]
 • میراب، محمد رضا بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 84-94]
 • میرزائی، مهدی فیزیک در تمدن اسلامی و نقش آن در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 61-77]
 • میرسلیمانی، محمد حسین تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-12]
 • میرمحمدی، سیدمهدی مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن در دوره متوسطه دوم [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 38-49]
 • میری، حجت تأثیر رویکرد ساختارگرایی بر یادگیری دانش آموزان با تاکید بر حیطه ی درک مفهومی درس زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-102]

ن

 • نادری، هادی ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-6]
 • نادریان، مسعود تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-12]
 • ناظمیان، صدیقه مقایسه ی تاثیر روش های نوین آزمایشگاهی آموزش علوم تجربی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هفتم [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 10-19]
 • ناموری، الهه تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 13-20]
 • ناموری، الهه تدریس مفهومی فیزیک همراه با مهارت‌های زندگی و معرفت دینی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 31-37]
 • نبوی زاده، راحله سادات بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 32-56]
 • نفتی، سجاد شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • نوربخش، جواد بررسی ساحت هنری و زیبایی شناختی کتاب ریاضی سوم ابتدایی [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 39-47]
 • نوروزی طاهری، حامد بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی زیست شناسی پایه دهم به روش عملیاتی بر سطوح یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 58-64]
 • نوری، رضا بررسی کج فهمی های رایج دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه و دانشجو معلمان رشته ی آموزش شیمی در مفاهیم سینتیک شیمیایی، جرم اتمی – مول و انحلال پذیری و مقایسه آن ها با یکدیگر [دوره 5، شماره 15، 1398، صفحه 1-13]
 • نوری، رضا تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم بر اساس مقوله‌های ویلیام رومی و به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 59-72]

و

 • واحدی، حسین بررسی کج فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 1-11]
 • واحدی، حسین تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 1-9]
 • واحدی، حسین تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی 1 پایه‌‎ی دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 38-47]
 • واحدی، حسین تاثیر یادگیری پروژه محور بر نگرش تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 48-56]
 • وجود، آرش مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 48-71]
 • وجود، آرش مرور مختصری بر چهار فصل از کتاب شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدل‌های پیش سلول [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 36-45]
 • ولیزاده، رقیه کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 41-51]

ی

 • یاری، رقیه تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]
 • یعقوبی، محمد شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • یوسفی، یوسف نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]
 • یوسفی، یوسف بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 74-85]