نویسنده = بهروز جلیلیان
تدریس مفهومی فیزیک همراه با مهارت‌های زندگی و معرفت دینی

دوره 6، شماره 18، خرداد 1399، صفحه 31-37

الهه ناموری؛ بهروز جلیلیان؛ صفیه رضایی