نویسنده = علی سیفی
رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی

دوره 6، شماره 20، آذر 1399، صفحه 20-35

زهرا کزازی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ امین اصفهانی زاده


بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران

دوره 5، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 60-69

صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ زهرا کزازی