کلیدواژه‌ها = ریاضی
راهکارهای پیشگیری و اصلاح بدفهمی های ریاضی (یک مطالعه کیفی)

دوره 6، شماره 21، اسفند 1399، صفحه 24-37

ساره حق خواه؛ آذر داوودی


مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1396، صفحه 9-22

ریحانه سادات مهدی زاده؛ ساره حق خواه