کلیدواژه‌ها = رایانه
آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه

دوره 8، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 51-62

اژدر سلیمانپور باکفایت؛ سیما کرم سراجی