کلیدواژه‌ها = الگوی مریل
تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم تجربی بر اساس اهداف آموزشی مریل

دوره 6، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 48-57

فاطمه ریاحی اصطهباناتی؛ لیلا رضائیان


تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی براساس الگوی مریل در سال تحصیلی 1397 – 1398

دوره 5، شماره 16، آذر 1398، صفحه 25-41

رقیه طاوسی سیمکانی؛ مصطفی مزارعی؛ احسان طالبی