کلیدواژه‌ها = "شرایط بقای کیهانی" "انرژی تاریک" "اصلاح گرانش" "گرانش f(T)" "؛" "