کلیدواژه‌ها = آموزش نا همزمان
شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن

دوره 8، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 1-9

محمد یعقوبی؛ حمید صادقی؛ سجاد نفتی؛ وحید امانی