کلیدواژه‌ها = ویلیام رومی
تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی

دوره 7، شماره 24، آبان 1400، صفحه 72-83

حاتم احمدی؛ معصومه جلیلیان؛ محمد آبیاری؛ رقیه یاری


تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی

دوره 7، شماره 22، خرداد 1400، صفحه 21-31

سحر امیری رودباری؛ ابراهیم زارعی کیاسری


تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه نهم با تکنیک ویلیام رومی و طبقه بندی بلوم

دوره 6، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 30-39

غلامحسین عسکری رباطی؛ زری خلیلی کلاکی