نمایه نویسندگان

آ

 • آق، فرهاد کاوشی در دنیای ذرات زیر اتمی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 12-18]

ب

 • برجویی مجرد، سمانه طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • برجیسی، مهتا تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی.. [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-23]
 • بوربور، فاطمه فیزیک در تمدن اسلامی و نقش آن در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 61-77]

پ

 • پردلی، مصطفی بررسی مقایسه ای تاثیر تدریس آزمایش محور و تدریس آموزش محور در تربیت معلمان خلاق در دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی95-96 [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • پردلی، مصطفی تحلیل محتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه و آزمایشگاه 2 به روش خلاقیت گیلفورد سال تحصیلی 95-94 [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 35-48]

ح

 • حسنی، مهدی تحول و تغییر در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-45]
 • حسینی، رقیه السادات طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • حق خواه، ساره اهمیت فن بیان در تدریس ریاضی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-19]

خ

 • خیرگرد زاده، سعید ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-6]

ر

 • رضائیان، لیلا تأثیرات حفاظتی غیر ژنومی استروژن روی سیستم قلب و عروق مرد ها ، نقش های درمانی و بالینی در مردان مسن [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 23-31]
 • رضائیان، لیلا دانش پژوهی و زیرساخت های آن برای معلمین [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • رضایی، صفیه طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • رضایی، صفیه فراکتال آرت و هنر نرم افزاری با نگاه به هندسه ی محاسباتی و هندسه نقوش [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 21-33]
 • رمضانی ویشکی، فریبا بررسی مقایسه ای تاثیر تدریس آزمایش محور و تدریس آموزش محور در تربیت معلمان خلاق در دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی95-96 [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]

ز

 • زارع، زهرا معلم ایده پرداز و خلاق؛ ضرورت آموزش زیست شناسی درهزاره ی سوم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 47-62]
 • زارع، زهرا تحلیل محتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه و آزمایشگاه 2 به روش خلاقیت گیلفورد سال تحصیلی 95-94 [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 35-48]
 • زارعی کیاسری، ابراهیم فوتوکاتالیز؛ اصول و برخی کاربردها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 15-22]
 • زارعی کیاسری، ابراهیم کاوشی در دنیای ذرات زیر اتمی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 12-18]

س

 • سلیمانپور باکفایت، اژدر تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی.. [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-23]
 • سلیمانزاده، قادر بررسی و مقایسه سوالات امتحان شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان و سوالات کنکور دانشگاه سراسری مطابق با سطوح شناختی بلوم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-11]

ش

 • شبانی، رحیم افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-35]

غ

 • غلامی، سید صادق(رحمت) افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-35]

ف

 • فرهنگ خاقان پور، مهگان فراکتال آرت و هنر نرم افزاری با نگاه به هندسه ی محاسباتی و هندسه نقوش [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 21-33]
 • فصدی، سارا افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-35]

ق

 • قاسمی، مژگان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-28]
 • قبایی، فرناز دانش پژوهی و زیرساخت های آن برای معلمین [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • قلخانی، معصومه بررسی و مقایسه سوالات امتحان شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان و سوالات کنکور دانشگاه سراسری مطابق با سطوح شناختی بلوم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-11]

ک

 • کامیابی، شریف ضرورت‌ آموزش فناوری‌های نو در برنامه درسی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-59]
 • کرمی، علی رضا بررسی و مقایسه سوالات امتحان شیمی دبیرستان‌های شهر بوکان و سوالات کنکور دانشگاه سراسری مطابق با سطوح شناختی بلوم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 7-11]
 • کریمی، نرگس بررسی ترکیبات لاک ناخن و لاک پاک کن ها [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 25-35]
 • کشاورز، نیلوفر اهمیت فن بیان در تدریس ریاضی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-19]

گ

 • گرزین نژاد، مرتضی نظریه سازنده گرایی وتبیین آن به‌عنوان رویکردی نو در آموزش ریاضی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]

م

 • محسنی، مهسا طرح یادگیری، ابزاری مناسب در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 29-35]
 • محمودلو، علی تحول و تغییر در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-45]
 • مسدد، سید مجید بررسی محتوای علم فیزیک و روش صحیح آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 10-14]
 • مصلح امیردهی، هادی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 19-28]
 • معینی، تریفه تجربه ی نویسنده در تأثیر الگوی تدریس ساختن گرایی بر یادگیری موضوع پیشامدهای مستقل و قوانین ضرب احتمال در کلاس درس [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 36-41]
 • مقیسه، علی بررسی مقایسه ای تاثیر تدریس آزمایش محور و تدریس آموزش محور در تربیت معلمان خلاق در دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی95-96 [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • میرزائی، مهدی فیزیک در تمدن اسلامی و نقش آن در آموزش فیزیک [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 61-77]

ن

 • نادری، هادی ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-6]