نمایه نویسندگان

ب

 • بادله، علیرضا بررسی دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 66-81]
 • بهرامی، سمیرا بررسی یکی از عوامل ضعف دانش آموزان در مبحث دینامیک [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 33-39]
 • بهرامی، سمیرا بررسی مبحث انرژی در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی با توجه به مهارت-های فرایند علمی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 57-68]
 • بوربور، فاطمه استفاده از روش ویلیام رومی در بررسی محتوای فصل سوم کتاب درسی شیمی دوره پیش دانشگاهی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 33-50]

پ

 • پرنو، منوچهر بررسی مبحث انرژی در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی با توجه به مهارت-های فرایند علمی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 57-68]

ت

 • تاجیک، فرناز روش های موثر در تقویت یادگیری در آموزش علوم تجربی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 23-32]
 • تاجیک قشقایی، مهدیه بررسی یکی از عوامل ضعف دانش آموزان در مبحث دینامیک [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 33-39]
 • توماج، عبدالجلال بررسی دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 66-81]

ح

 • حسینی، آرزو مروری بر چند اثبات قضیه مورلی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 45-58]
 • حسینی صدر، صمد کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 41-51]
 • حسینی صدر، صمد بررسی کج فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 1-11]
 • حق خواه، ساره مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 9-22]
 • حق خواه، ساره مصاحبه با جناب آقای حسین سلطانی مقدم [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 33-44]
 • حق خواه، ساره تساوی و چالشهای آن از پیش دبستانی تا کارشناسی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 14-22]

ز

 • زارع، زهرا روش های موثر در تقویت یادگیری در آموزش علوم تجربی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 23-32]
 • زارع، زهرا تأثیر رویکرد ساختارگرایی بر یادگیری دانش آموزان با تاکید بر حیطه ی درک مفهومی درس زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-102]

س

 • سبلان وند، صدیقه کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 41-51]
 • سلیمانی، وحیده بررسی دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 66-81]

ع

 • عظیم پور، سهراب بررسی کج فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 1-11]
 • علویان، فیروزه یادگیری فاصله دار: ایجاد فضای مناسب برای علوم اعصاب در کلاس درس [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 9-32]
 • علویان، فیروزه بهره‌گیری از رویکرد تجربی – حسی در فرآیند یادگیری [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 1-13]
 • علویان، فیروزه پداگوژی دانش محتوا (PCK) در آموزش زیست شناسی سلولی: زیست‌شناسی سلولی باید به شکل تجربی تدریس شود [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 12-24]

غ

 • غلامی، اعظم مقایسه میزان اثر تدریس به روش سنتی و تدریس به کمک دست‌سازه‌ها بر انگیزش‌ پیشرفت در زیست‌شناسی پایه دهم رشته علوم تجربی در شهرستان فریدن در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 30-40]

ک

 • کیانی، سعید مقایسه میزان اثر تدریس به روش سنتی و تدریس به کمک دست‌سازه‌ها بر انگیزش‌ پیشرفت در زیست‌شناسی پایه دهم رشته علوم تجربی در شهرستان فریدن در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 30-40]

گ

 • گرزین نژاد، مرتضی آشنایی با سوالات مفهومی در شناخت بدفهمی های ریاضی دانش آموزان پایه ششم، الگویی برای درس پژوهی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]

م

 • محمدنیا، لیلا ارائه یک الگوی تدریس چند مرحله ای برای آموزش مسائل مربوط به کسرها [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 52-57]
 • محمدی پور، ناصر بررسی رفتارهای دینامیکی و شرایط دوام کیهانی مدل‌های انرژی تاریک در نظریه‌های گرانشی f(T) [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 69-77]
 • محمدی پور، ناصر مدل اصلاح یافته R+F(G) و جوابهای متقارن کروی ایستا [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 23-29]
 • مرادی، وحید استفاده از روش ویلیام رومی در بررسی محتوای فصل سوم کتاب درسی شیمی دوره پیش دانشگاهی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 33-50]
 • مرشدی، خدیجه مروری بر چند اثبات قضیه مورلی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 45-58]
 • مقصودی، مهرداد مقایسه میزان اثر تدریس به روش سنتی و تدریس به کمک دست‌سازه‌ها بر انگیزش‌ پیشرفت در زیست‌شناسی پایه دهم رشته علوم تجربی در شهرستان فریدن در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 30-40]
 • مهدی زاده، ریحانه سادات مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 9-22]
 • موسی پور، منصوره هویت ملی در کتاب ریاضی(1) پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی)در سال تحصیلی 1396-1395 [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 41-55]
 • موسی پور، منصوره تحلیل محتوای کتاب حسابان(1) پایه یازدهم متوسطه دوم (رشته ریاضی و فیزیک) بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 71-82]
 • موسی پور عسکری، بتول تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه یازدهم (تجربی-ریاضی) سال 96-1395 بر اساس رویکرد مدل سازی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 59-69]
 • موسی پور عسکری، بتول میزان توجه به عوامل خلاقیت گیلفورد در کتاب ریاضی 1 پایه دهم (رشته های ریاضی و تجربی) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 25-32]
 • میری، حجت تأثیر رویکرد ساختارگرایی بر یادگیری دانش آموزان با تاکید بر حیطه ی درک مفهومی درس زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-102]

و

 • واحدی، حسین بررسی کج فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 1-11]
 • ولیزاده، رقیه کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 8، 1396، صفحه 41-51]