نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، نفیسه تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 58-67]
 • آقایی، سهراب اهمیت آموزش مکانیک کوانتومی در متوسطه دوره دوم و بررسی بدمفهومش دانش‌آموزان در دوگانگی موج-ذره [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 1-9]

ا

 • ابراهیمی، صلاح الدین رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]
 • ابن علی، علی اکبر استفاده از راهبرد تشبیه در آموزش علوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 40-47]
 • اصفهانی زاده، امین رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]
 • افشاری، مجید استفاده از راهبرد تشبیه در آموزش علوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 40-47]
 • امانی، وحید تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم بر اساس مقوله‌های ویلیام رومی و به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 59-72]
 • امیری، فاطمه کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار دینامیکی حالتهای اسپینی یک الکترون در یک نقطه کوانتومی دوبعدی ناهمسانگرد [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 10-21]

ب

 • بوربور، فاطمه شناسایی ضعف دانش‌آموزان در مبحث حرکت دایره‌ای یکنواخت و تحلیل نیرو و شتاب مرکز‌گرا [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 51-58]

پ

 • پاییز، عاطفه تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در کشورهای ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 1-12]
 • پور تقی کوهبنه، بهاره بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 1-9]
 • پورقاز، شیرین تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 13-30]

ت

 • تقی پور، آمنه بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 1-9]
 • توماج، عبدالجلال تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 13-30]

ج

 • جلیلیان، بهروز تدریس مفهومی فیزیک همراه با مهارت‌های زندگی و معرفت دینی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 31-37]
 • جمالی، محمد رضا تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 58-67]

چ

 • چشمه خاور، امیرحسین رویکردهای آموزش شیمی از دیدگاه دانشجو معلمان دوره کارورزی: گذر از روش های سنتی به رویکردهای فعال تدریس [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 52-62]

ح

 • حق خواه، ساره راهکارهای پیشگیری و اصلاح بدفهمی های ریاضی (یک مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 24-37]

خ

 • خلیلی کلاکی، زری تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه نهم با تکنیک ویلیام رومی و طبقه بندی بلوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 30-39]
 • خلیلی کلاکی، زری تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم با تکنیک ویلیام رومی، عوامل خلاقیت گیلفورد و حیطه شناختی اندرسون [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 10-23]

د

 • داوودی، آذر راهکارهای پیشگیری و اصلاح بدفهمی های ریاضی (یک مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 24-37]
 • درویشی سلوکلایی، داود ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی یادگیرنده الکترونیکی ریاضی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 63-74]
 • دهقاندار، محمد ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی یادگیرنده الکترونیکی ریاضی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 63-74]

ر

 • رزاقیان گرمرودی، زهرا تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 13-30]
 • رضائیان، لیلا تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم تجربی بر اساس اهداف آموزشی مریل [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 48-57]
 • رضایی، صفیه تدریس مفهومی فیزیک همراه با مهارت‌های زندگی و معرفت دینی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 31-37]
 • ریاحی اصطهباناتی، فاطمه تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم تجربی بر اساس اهداف آموزشی مریل [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 48-57]

س

 • سودی، حورا تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در کشورهای ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 1-12]
 • سیفی، علی رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]

ش

 • شعبانی، فرزاد شناسایی ضعف دانش‌آموزان در مبحث حرکت دایره‌ای یکنواخت و تحلیل نیرو و شتاب مرکز‌گرا [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 51-58]
 • شیروانی شیری، علی تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 58-67]

ع

 • عسکری رباطی، غلامحسین تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه نهم با تکنیک ویلیام رومی و طبقه بندی بلوم [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 30-39]
 • عسکری رباطی، غلامحسین تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم با تکنیک ویلیام رومی، عوامل خلاقیت گیلفورد و حیطه شناختی اندرسون [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 10-23]
 • عظیم پور، سهراب تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی 1 پایه‌‎ی دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 38-47]
 • عظیمی، محمد تحلیل محتوای درس علوم تجربی پایه سوم دبستان بر اساس مفروضه های نظام سلامت در مدارس جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 38-50]

غ

 • غظنفری، امیر مهدی رویکردهای آموزش شیمی از دیدگاه دانشجو معلمان دوره کارورزی: گذر از روش های سنتی به رویکردهای فعال تدریس [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 52-62]

ق

 • قراغانی، محمدرضا اهمیت آموزش مکانیک کوانتومی در متوسطه دوره دوم و بررسی بدمفهومش دانش‌آموزان در دوگانگی موج-ذره [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 1-9]

ک

 • کریمی، ناصر تاثیر یادگیری پروژه محور بر نگرش تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 48-56]
 • کریمی زاده، امین رویکردهای آموزش شیمی از دیدگاه دانشجو معلمان دوره کارورزی: گذر از روش های سنتی به رویکردهای فعال تدریس [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 52-62]
 • کزازی، زهرا رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 20-35]

گ

 • گرزین نژاد، مرتضی ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی یادگیرنده الکترونیکی ریاضی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 63-74]

م

 • محمودلو، علی تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در کشورهای ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 1-12]
 • مفاخری، شیوا درآمدی بر ضرورت آموزش" ریاضی فازی" به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 22-29]
 • ملخاصی، علی چرایی‌های مفهوم حد و کاربرد آن [دوره 6، شماره 19، 1399، صفحه 1-9]
 • منصوری، سجاد تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی 1 پایه‌‎ی دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 38-47]
 • منوچهری زاده، الهام شناسایی کج فهمی‌های دانشجومعلمان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان درباره‌ی مفاهیم گرما و دما و مقایسه‌ی نتایج آن با رشته‌ی تحصیلی دبیرستانی آنها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 36-51]
 • موسی پور، منصوره بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 1-9]

ن

 • ناظمیان، صدیقه مقایسه ی تاثیر روش های نوین آزمایشگاهی آموزش علوم تجربی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هفتم [دوره 6، شماره 20، 1399، صفحه 10-19]
 • ناموری، الهه تدریس مفهومی فیزیک همراه با مهارت‌های زندگی و معرفت دینی [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 31-37]
 • نوری، رضا تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم بر اساس مقوله‌های ویلیام رومی و به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 18، 1399، صفحه 59-72]

و

 • واحدی، حسین تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی 1 پایه‌‎ی دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 38-47]
 • واحدی، حسین تاثیر یادگیری پروژه محور بر نگرش تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 48-56]