نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، تقی استفاده از شیوه‌های نو در آموزش علوم با رویکرد زیست محیطی متناسب با مدل تعاملی-سازنده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-15]

پ

 • پردلی، مصطفی بررسی مقایسه اثر مومنایی و پماد سیلورسولفادیازین در بهبود سوختگی در موش صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-9]

ث

 • ثروت خواه، مجتبی بررسی اثرهمزمان تابش لیزری و ناخالصی هیدروژنی بر خواص اپتیکی یک نقطه کوانتومی کروی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-4]

ج

 • جداوی، سجاد بررسی مقایسه اثر مومنایی و پماد سیلورسولفادیازین در بهبود سوختگی در موش صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-9]

ح

 • حبیبی، سکینه نظرات معلمان درباره استفاده از شخصیت‌های کارتونی در درس ریاضیات [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-19]
 • حسینی، سمیه مصاحبه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 27-32]
 • حق خواه، ساره نقد و بررسی کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات" [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 22-26]

خ

 • خواجه ای، نیلوفر بررسی اثرهمزمان تابش لیزری و ناخالصی هیدروژنی بر خواص اپتیکی یک نقطه کوانتومی کروی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-4]

ع

 • عوضدخت، احسان مروری بر برخی روش های نوین آموزش شیمی در دبیرستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 19-22]

ک

 • کیمیاگری، مسعود استفاده از شیوه‌های نو در آموزش علوم با رویکرد زیست محیطی متناسب با مدل تعاملی-سازنده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-15]

م

 • متذکر، ایمان مروری بر برخی روش های نوین آموزش شیمی در دبیرستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 19-22]
 • مدرس حقیقی، آزیتا نقد و بررسی کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات" [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 22-26]