نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش استفاده از جانوران در آموزش زیست‌شناسی: انگیزش و چالش‌ها [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 46-56]
 • آزمایش شیمی آشپزخانه‌ای راهکاری برای انجام فعالیت های عملی شیمی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 57-73]
 • آزمایشگاه ریاضی آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 51-62]
 • آشپزخانه شیمی آشپزخانه‌ای راهکاری برای انجام فعالیت های عملی شیمی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 57-73]
 • آموزش ریاضی در عصر دیجیتال آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 51-62]
 • آموزش زیست‌شناسی استفاده از جانوران در آموزش زیست‌شناسی: انگیزش و چالش‌ها [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 46-56]
 • آموزش سلامت تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 12-25]
 • آموزش مجازی شیمی آشپزخانه‌ای راهکاری برای انجام فعالیت های عملی شیمی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 57-73]
 • آموزش مجازی شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • آموزش نا همزمان شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • آموزش همزمان شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]

ا

 • اثر راشبا کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار زمانی درهمتنیدگی هایبریدی در یک نقطه کوانتومی ناهمسانگرد برای یک حالت اولیه غیردرهمتنیده [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 28-38]
 • اخلاق استفاده از جانوران در آموزش زیست‌شناسی: انگیزش و چالش‌ها [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 46-56]
 • اضطراب کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 26-35]

ب

 • بدفهمی تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]
 • بدمفهومش اثر مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری بر کاهش میزان بد مفهومش های دانش آموزان در مفاهیم کار و انرژی [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 37-49]
 • بی وزنی کج فهمی های رایج مفهوم وزن و بی وزنی در آموزش فیزیک [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 10-17]

پ

 • پایه نهم تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]
 • پایه نهم کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 26-35]
 • پلتفرم شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • پنجم ابتدایی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 12-25]
 • پیدایش حیات مرور مختصری بر چهار فصل از کتاب شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدل‌های پیش سلول [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 36-45]
 • پیرانشهر تاثیر رویکرد برنامه ریزی ترکیبی (محوری و گروهی) بر میزان مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان کلاس های چندپایه شهرستان پیرانشهر [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 63-74]
 • پیشرفت تحصیلی درس ریاضی تاثیر رویکرد برنامه ریزی ترکیبی (محوری و گروهی) بر میزان مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان کلاس های چندپایه شهرستان پیرانشهر [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 63-74]
 • پیوند کووالانسی بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]
 • پیوندهای شیمیایی بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]
 • پیوند یونی بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]

ت

 • تجربه زیسته از رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته ی یک دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 25-36]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 12-25]
 • تحلیل محتوا واکاوی محتوای کتاب زیست شناسی، پایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشته‌ی علوم تجربی از منظر تصاویر و متن با استفاده از روش سلوچ و مک تیگو [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 50-62]
 • تدریس کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 26-35]
 • تدریس طراحی آزمایش‌های ساده و قابل انجام با کم‌ترین امکانات برای تدریس مفاهیم شیمی دبیرستان مدارس کشور [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 1-14]
 • تلفیق برنامه درسی بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 18-27]
 • توسعه حرفه ای از رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته ی یک دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 25-36]

ج

 • جانوران استفاده از جانوران در آموزش زیست‌شناسی: انگیزش و چالش‌ها [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 46-56]
 • جرم کج فهمی های رایج مفهوم وزن و بی وزنی در آموزش فیزیک [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 10-17]

چ

 • چارچوبهای لخت کج فهمی های رایج مفهوم وزن و بی وزنی در آموزش فیزیک [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 10-17]
 • چهارم ابتدایی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 12-25]

د

 • دانشگاه فرهنگیان از رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته ی یک دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 25-36]
 • درهمتنیدگی هایبریدی کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار زمانی درهمتنیدگی هایبریدی در یک نقطه کوانتومی ناهمسانگرد برای یک حالت اولیه غیردرهمتنیده [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 28-38]

ر

 • رایانه آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 51-62]
 • روایت پژوهی از رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته ی یک دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 25-36]
 • روش سلوچ و مک تیگو واکاوی محتوای کتاب زیست شناسی، پایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشته‌ی علوم تجربی از منظر تصاویر و متن با استفاده از روش سلوچ و مک تیگو [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 50-62]
 • رویکرد STEM بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 18-27]
 • رویکرد برنامه‌ریزی ترکیبی (محوری و گروهی) تاثیر رویکرد برنامه ریزی ترکیبی (محوری و گروهی) بر میزان مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان کلاس های چندپایه شهرستان پیرانشهر [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 63-74]
 • رویکردهای نوین آموزشی بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 18-27]

س

 • ساختار متن و تصویر واکاوی محتوای کتاب زیست شناسی، پایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشته‌ی علوم تجربی از منظر تصاویر و متن با استفاده از روش سلوچ و مک تیگو [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 50-62]
 • سیاره زمین مرور مختصری بر چهار فصل از کتاب شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدل‌های پیش سلول [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 36-45]

ش

 • شهرستان کمیجان تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]
 • شیمی شیمی آشپزخانه‌ای راهکاری برای انجام فعالیت های عملی شیمی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 57-73]
 • شیمی پیش حیاتی مرور مختصری بر چهار فصل از کتاب شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدل‌های پیش سلول [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 36-45]
 • شیمی دبیرستان طراحی آزمایش‌های ساده و قابل انجام با کم‌ترین امکانات برای تدریس مفاهیم شیمی دبیرستان مدارس کشور [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 1-14]

ط

 • طراحی آزمایشهای ساده طراحی آزمایش‌های ساده و قابل انجام با کم‌ترین امکانات برای تدریس مفاهیم شیمی دبیرستان مدارس کشور [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 1-14]

ع

 • عبارت های جبری تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]
 • علوم تجربی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 12-25]
 • علوم نهم بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]
 • عملکرد اثر مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری بر کاهش میزان بد مفهومش های دانش آموزان در مفاهیم کار و انرژی [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 37-49]

ک

 • کاربرد ریاضیات در یادگیری کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 26-35]
 • کتاب زیست شناسی2 واکاوی محتوای کتاب زیست شناسی، پایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشته‌ی علوم تجربی از منظر تصاویر و متن با استفاده از روش سلوچ و مک تیگو [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 50-62]
 • کج‌فهمی بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 39-50]
 • کرونا شیمی آشپزخانه‌ای راهکاری برای انجام فعالیت های عملی شیمی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 57-73]
 • کلاس های چندپایه تاثیر رویکرد برنامه ریزی ترکیبی (محوری و گروهی) بر میزان مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان کلاس های چندپایه شهرستان پیرانشهر [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 63-74]
 • کنترل شونفیلد تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 1-11]

م

 • مدل یادگیری ECIRR اثر مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری بر کاهش میزان بد مفهومش های دانش آموزان در مفاهیم کار و انرژی [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 37-49]
 • معمای تصویری اثر مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری بر کاهش میزان بد مفهومش های دانش آموزان در مفاهیم کار و انرژی [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 37-49]
 • مقاله مروری مرور مختصری بر چهار فصل از کتاب شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدل‌های پیش سلول [دوره 8، شماره 26، 1401، صفحه 36-45]
 • مهارت اجتماعی تاثیر رویکرد برنامه ریزی ترکیبی (محوری و گروهی) بر میزان مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان کلاس های چندپایه شهرستان پیرانشهر [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 63-74]
 • میدان مغناطیسی کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار زمانی درهمتنیدگی هایبریدی در یک نقطه کوانتومی ناهمسانگرد برای یک حالت اولیه غیردرهمتنیده [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 28-38]

ن

 • نرم افزار شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 1-9]
 • نقطه کوانتومی کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار زمانی درهمتنیدگی هایبریدی در یک نقطه کوانتومی ناهمسانگرد برای یک حالت اولیه غیردرهمتنیده [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 28-38]
 • نگرش اثر مدل یادگیری ECIRR با رهیافت معمای تصویری بر کاهش میزان بد مفهومش های دانش آموزان در مفاهیم کار و انرژی [دوره 8، شماره 28، 1401، صفحه 37-49]

و

 • وزن کج فهمی های رایج مفهوم وزن و بی وزنی در آموزش فیزیک [دوره 8، شماره 27، 1401، صفحه 10-17]