کلیدواژه‌ها = حرکت
بررسی یکی از عوامل ضعف دانش آموزان در مبحث دینامیک

دوره 3، شماره 6، فروردین 1396، صفحه 33-39

سمیرا بهرامی؛ مهدیه تاجیک قشقایی