مجوز این فصلنامه به شماره 51802/2130/100 مورخ 94/3/5 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. همچنین، براساس مصوبه شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، به شماره 50000/17689/600  مورخ 97/11/15، این فصلنامه به درجه علمی ترویجی داخلی ارتقاء یافت. ضمنا، این فصلنامه مجوز فعالیت به شماره 85750 را از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده است.

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 28، آذر 1401