شناسایی ضعف دانش‌آموزان در مبحث حرکت دایره‌ای یکنواخت و تحلیل نیرو و شتاب مرکز‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش فیزیک،دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

در دوره متوسطه دوم بعضی از مباحث فیزیک، مفهومی هستند و کاربرد‌های فراوانی از آن‌ها در محیط مشاهده می‌شود. در تدریس این مفاهیم مشاهده می شود که دانش‌آموزان ضعف‌هایی دارند. از این رو معلمان در فرآیند آموزش با مشکلاتی مواجه می‌شوند. برای رفع این‌گونه ضعف‌‌های آموزشی، ابتدائی‌ترین گام شناسایی آن‌ها می‌باشد. مبحث حرکت دایره‌ای یکنواخت در پایه دوازدهم رشته ریاضی از جمله مباحث مهم در دینامیک است. از آن‌جایی که این نوع حرکت در مسیرغیر‌مستقیم انجام می‌شود. امکان بروز اشتباهاتی برای دانش‌آموزان وجود دارد. هدف از این پژوهش بر روی دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی مدرسه شهید فکوری منطقه 14 شهر تهران، شناسایی برخی از ضعف‌های آن‌ها در مبحث حرکت دایره‌ای یکنواخت و تحلیل نیرو و شتاب مرکز‌گرا است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش‌نامه شناسایی ضعف‌ها می‌باشد. داده‌های بدست‌آمده به صورت کیفی تحلیل و بررسی شده است، که نتایج نشان می‌دهد دانش‌آموزان در تشخیص نوع حرکت از منظر سینماتیک و شناسایی نیرو به عنوان عامل حرکت از دیدگاه دینامیکی دچار اشکالاتی هستند. تصویر‌سازی حرکت دایره‌ای برای دانش‌آموزان در فرآیند آموزش، بدون بهره‌مندی از ابزار‌های آموزشی، احتمال کج‌فهمی در تشخیص نیروی مرکز‌گرا و تحلیل شتاب مرکز‌گرا و سرعت در حرکت دایره‌ای یکنواخت را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها