تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه نهم با تکنیک ویلیام رومی و طبقه بندی بلوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر دبیرستان های آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، ایران،

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تحلیل محتوای کتاب ریاضی نهم متوسطه اول سال تحصیلی 99-1398 می باشد. این تحقیق، از نوع توصیفی و روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد. در این تحقیق جهت استنتاج بهتر و دقیق تر جامعه آماری جایگزین نمونه آماری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی و طبقه بندی جدید حیطه شناختی بلوم میباشد. نتایج بدست آمده باتوجه به ضرایب فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی نشان می دهد که کتاب ریاضی نهم در بخش متن (شامل متن و فعالیت ها) فعال ودر بخش تصویرها در اکثر فصلها فعال بوده و در بخش سوالات (شامل تمرین ها و کار در کلاس ها) در سطوح بالای حیطه شناختی بلوم تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها