اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف آموزش فیزیک آن است که دانش‌آموزان در مسیرِ کسب مهارت در فیزیک قرار گیرند، توانایی کاربرد مفاهیم فیزیکی در موقعیت‌های فیزیکی و استدلال با آنها را توسعه دهند و بتوانند گستره‌ی وسیعی از انواع مسائل، شامل مسائل جدید را حل کنند. اهمیت استفاده از حلِ مسئله در آموزش فیزیک بر کسی پوشیده نیست. با وجود این، حلِ مسئله، به روشی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، در رسیدن به اهداف مذکور آنچنان که باید، مؤثر نیست و نیاز به بازنگری دارد. در این مقاله، با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه آموزش فیزیک توضیح داده می‌شود که چرا حلِ مسئله به روش‌های سنتی در کسب مهارت واقعی در فیزیک کم‌بازده است و بازنگری در آموزش و حلِ مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها