مروری براستفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در یادگیری شیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی دانشگاه فرهنگیان تبریز،ایران

چکیده

در عصر بیماری‌های حساسی مانند کرونا نیاز آموزش از راه دور بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات روشی نوین و مکملی مستحکم برای تدریس و یادگیری دروس مطالعاتی است. به ویژه برای درس انتزاعی شیمی که بهره‌گیری از نرم افزار‌های متنوع گامی بزرگ در جهت ادراک ماندگار مفاهیم دشوار می باشد. راهکار‌های الکترونیکی به‌ روز‌ ترین روش‌های یادگیری شیمی را مطابق با اصول نوین آموزشی هم جهت با پیشگامان عرصه‌ی آموزش جهانی فراهم می-کند. بهره‌گیری از تجربیات و راهکار‌های بهبود کیفیت تدریس و یادگیری محققان می‌تواند روند آموزشی را هموا‌رتر ساخته و زمینه‌ی رشد و ارتقای هر چه بیشتر عرصه تکنولوژی را فراهم سازد. در این مقاله با هدف مرور مطالب مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش الکترونیکی و معرفی نرم افزارهای آموزشی در درس شیمی به همراه مزایا و اهداف و معایب آن‌ها که با روش تحلیل مضمون ادبیات، پیشینه و نتایج پژوهش انجام شده است و با آوردن نمونه هایی از آثار پژوهشی به کاربردهای آموزشی آنها در آموزش شیمی پرداخت شد. روش مورد مطالعه، جستجو در پایگاههای اطّلاعاتی فارسی و بررسی مقالات، کتب و پایان نامه های مرتبط با آموزش شیمی می باشد. و در پایان نیز به ارائه پیشنهاداتی برای

کلیدواژه‌ها