مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران، بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. دبیر ریاضی آموزش و پرورش

2 دانشگاه فرهنگیان شیراز

چکیده

هدف پژوهش بررسی محتوای کتاب‌های ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای منتخب بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر است. روش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس روش نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر انجام گرفته است. جامعه آماری، تصاویر و نمودارهای کتاب‏های ریاضی اول ابتدایی کشورهای ایران، آمریکا(ایالت کالیفرنیا) و ژاپن -منتشر شده در بین سال‏های 98 – 1397 یا سال‏های 19- 2018 -است. تعداد 20 تصویر به طور تصادفی از قسمت‌های مختلف هر کتاب برای نمونه انتخاب شد. محتوای منتخب، براساس هوش‌های چندگانه گاردنر تحلیل و بررسی شد. سپس داده‏های به‌‌دست‌‌آمده، توصیف و تجزیه و تحلیل شد. بین داده‌های به‌دست آمده از فراوانی هوش‌های موجود در محتوای هر کتاب، مقایسه تطبیقی صورت گرفت و نتایج، در نموداری به نمایش در آمد. با توجه به بررسی‌های انجام شده، هوش منطقی-ریاضی در محتوای کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور ایران فراوانی یازده دارد که بسیار کم است و این مقدار برای یک کتاب ریاضی، مطلوب نیست. از این رو لازم است برنامه‌ریزان و طراحان کتاب‌های درسی به این امر توجه لازم داشته باشند و محتوای کتاب‌های ریاضی بخصوص پایه اول ابتدایی را با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری تدوین نموده تا تناسب بیشتری با مطالب و مفاهیم ریاضی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها