استفاده از شیوه‌های نو در آموزش علوم با رویکرد زیست محیطی متناسب با مدل تعاملی-سازنده

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید باهنر اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اصفهان

چکیده

پس از تجربه‌های ناکام کشورهای گوناگون در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی‌شان، مدل‌های توسعه‌ی پایدار که توسعه را هماهنگ با ظرفیت‌ها و الزام‌های زیست‌محیطی تعریف می‌کنند، مطرح شدند. در این مدل‌ها، نقش نیروی انسانی آگاه به دانش محیط زیست و متعهد نسبت به حفاظت از آن بسیار اهمیت دارد. یکی از بسترهای تربیت این نیروی انسانی، آموزش علوم تجربی است. در این پژوهش با بررسی منابع مکتوب و برخط منتشر شده در 20 سال اخیر، با پردازش اطلاعات به دست آمده از آن‌ها شیوه‌هایی پیشنهاد شده‌اند که برای درک محتوا و مفاهیم زیست‌محیطی توسط دانش‌آموزان، مناسب‌اند. می‌توانیم با استفاده از این تکنیک‌ها که مهم‌ترین آن‌ها مدل سازی، وب‌پویه‌ها، وانمودسازی اجتماعی و بازی‌سازی آموزشی در محیط مجازی هستند، دانش و نگرش‌های مرتبط با محیط زیست را آموزش دهیم. مدل آموزشی چرخه‌ی یادگیری ساختار مناسبی برای ارائه و آموزش واحدهای زیست‌محیطی، محسوب می‌شود. این مدل آموزشی با مطرح شدن ایده‌های یادگیرنده‌ها آغاز می‌شود، سپس این ایده‌ها در معرض شواهد قرار می‌گیرند و پس از تعامل در محیط اجتماعی یا فیزیکی، تامل در مورد ایده‌ها و استدلال با توجه به شواهد، موجب مفهوم‌سازی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها