کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، کاهش اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان با استفاده از روش‌های کاربردی و تعاملی بود. این مطالعه با استفاده از روش اقدام‌پژوهی روی جامعه دانش‌آموزان پایه نهم مدرسه شاهد افشار یزد در سال تحصیلی 1399-1400 انجام گرفت. برای این منظور یکی از دانش‌آموزان پایه نهم که دچار اضطراب در کلاس؛ به‌خصوص در درس ریاضی بود، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، استفاده از پرسش‌نامه، مشاهده تأملی، مصاحبه و ارتباط تعاملی بود. از ابتدای سال تحصیلی 1399-1400 پس از موافقت مدیر و معلم مدرسه، به بررسی مشکل اضطراب در دانش‌آموز و راه‌های برطرف‌کردن آن از طریق ارتباط تعاملی پرداخته شد. طبق نتایج حاصله، رفتارهای دانش‌آموز مورد مطالعه در کلاس درس تا حد زیادی بهبود یافت. در واقع اطرافیان دانش‌آموز با مشاهده کاهش اضطراب و دلهره او و مشارکت فعال وی در کلاس، شاهد تغییر رفتارهایش در جهت مثبت بودند. هم‌چنین بالا رفتن نمره دانش‌آموز در امتحانات کلاسی، به‌خوبی گویای کاهش اضطراب و پیشرفت او در درس ریاضی بود. بطور کلی نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر توجه به تفاوت‌های فردی و علاقه دانش‌آموزان و نیز توجه به کاربرد ریاضیات در زندگی روی کاهش اضطراب دانش‌آموزان در درس ریاضی است.

کلیدواژه‌ها