کاوشی در دنیای ذرات زیر اتمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان-پردیس دکتر شریعتی

2 دانشجو-معلم دانشگاه فرهنگیان

چکیده

ذرات زیر اتمی کوچکترین بخش شناخته شده در یک اتم می‏باشند که به طور کلی به دو دسته فرمیون‌ها (fermions) یا ماده‌ سازها و بوزون‌ها (bosons) یا ذرات حمل کننده‌ی نیرو تقسیم می‏شوند. در دسته بندی دیگری می‌توان ذرات زیر اتمی را به دو دسته‏ی ذرات ترکیبی و بنیادی نیز طبقه‌بندی نمود. از ذرات ترکیبی بوزونی می توان به مزون‌ها (mesons) (جلوگیری کننده از واپاشی هسته‏های اتمی) واز ذرات ترکیبی فرمیونی، به ذرات نام آشنای پروتون و نوترون اشاره کرد. فوتون‌ها (photon) نمونه‌ای از ذرات بنیادی هستند که در دسته بوزون‏ها جای دارند. همچنین کوارک‌ها (quark) به عنوان نمونه‏ای دیگری از ذرات بنیادی، ذرات سازنده فرمیون‏ها هستند. در واقع نوترون‏ها و پروتون‏ها به عنوان ذرات فرمیونی خود از سه کوارک تشکیل شده‌اند که آنها به وسیله‌ی ذرات بنیادی دیگری به نام گلوئون به هم متصل شده‌اند. قطر کوارک‏ها بسیار کم بوده و آنها حجم کوچکی از هسته را اشغال می‏کنند. لازم به ذکر است که بین ذرات فرمیونی چهار نوع نیروی بنیادی حاکم است که عبارتند از: نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی گرانش. همه این نیرو‌ها با تبادل و برهمکنش ذرات حمل کننده نیرو (بوزون‏ها) به وجود می آیند.

کلیدواژه‌ها