تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی..

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله، یک روش ساده و مهم بنام روش نموداری را ارائه می‌دهیم که برای بیان برخی از مفاهیم ریاضی خیلی مهم و کاربردی است. ضمن بیان نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی روش نموداری، توانایی این روش با ذکر مثال‌های متنوعی بیان می‌شود. در ادامه، موضوع اثبات بدون کلام را بیان کرده و ضمن ارائه منابع موجود، ارتباط آن با روش نموداری بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها