تحول و تغییر در آموزش فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

منظور ما صریحاً از آموزش موثر فیزیک چیست؟ این آموزشی است که راه دانش‌آموزان را به سوی فکر کردن در مورد فیزیک و حل مسائل فیزیک تغییر می‌دهد. و به آنها انگیزه می‌دهد بیشتر مثل کارشناسان فیزیک فکر کنند. کارشناسان محتوی فیزیک را به عنوان ساختاری منسجم از مفاهیم کلی می‌بینند که طبیعت را توصیف می‌کند و به وسیله ی آزمایش‌ها ثابت شده است و آنها از روش حل مسئله ی محتوا محور سیستماتیک که قابل اجرا برای طیف گسترده‌ای از مسائل است استفاده می‌کنند. اکثر مردم (نوآموزان) فیزیک را بیشتر به صورت قسمت‌های جدا از هم اطلاعات که به دست دانشمندان نوشته شده‌اند و هیچ ربطی به جهان واقعی ندارند، می‌بینند. برای نوآموزان، یادگیری فیزیک صرفاً به معنی یادسپاری اطلاعات و حل مسائل با دستورالعمل‌هاست که در حالت‌های بسیار خاص صدق می‌کنند و این ،اولین جنبه ی یادگیری، درک ذهنی، با وسعت زیاد مطالعه شده و بخصوص به فیزیک مربوط است،

کلیدواژه‌ها