مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، تهران ،ایران.

2 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان؛ تهران، ایران.

چکیده

از مهم‌ترین وظایف معلمان در فرایند آموزش، برقراری روابط صحیح و سالم با دانش‌آموزان است. دانش‌آموز باید از طریق مدرسه و به وسیله معلّم، اجتماعی شدن را بیاموزد و با کسب مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز جامعه، هم موجب موفقیت و پیشرفت خود و هم باعث اعتلای جامعه‌ گردد. مقاله حاضر سعی دارد با عنایت به فرایند کنش‌پژوهی صورت گرفته، اصولی را در مدیریت برقراری ارتباط با دانش‌آموز در کلاس ریاضی ارائه نماید. در راستای این هدف با مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقالات مختلف و مداقه و تأمل ویژه بر تعاملات پژوهشگر در محیط مدرسه، سعی شد نقاط ضعف یا گسل‌های تهدیدگر ارتباطی شناسایی و طی شش جلسه‌ی تدریس به نقاط قوت یا فرصت تبدیل نماییم. از نتایج مهم حاصله، لزوم دقت در رفتار خود بصورت عام و خاص است. این مهم از آن جهت است که ارتباط صرفا جنبه‌ی کلامی ندارد و تمامی افعال، ایماها، اشاره ها و... همگی در بردارنده پیام و حاوی نشانه‌اند. احترام به شخصیت همه در هر جایگاه اجتماعی شالوده‌ی حفظ کرامت انسانی طرفین و برقراری تعامل سازنده می‌باشد. به طور کلی در راستای ارتباط موثر هشت راهکار عملی به عنوان فرضیه در بوته‌ی آزمایش قرار گرفت که صحت‌سنجی شد و فرضیه‌های سره از ناسره بازشناسی گردیدند.

کلیدواژه‌ها