اهمیت فن بیان در تدریس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر ، شامل بیان اقداماتی است که در درس کارورزی3 برای بهبود « فن بیان» تحت یک تحقیق کنش پژوهی در کلاس درس ریاضی صورت گرفت. مطالعه منابع مختلف در زمینه فن بیان و رعایت برخی از اصول هنگام تدریس سبب شد تا مهارت هایی چون برقراری ارتباط چشمی، رسا بودن صدا، خارج نشدن از چارچوب اصلی، شیوه ی طرح یک سؤال برای آغاز، شیوه‌ی طرح پرسش برای درگیر کردن ذهن دانش آموزان به موضوع موردنظر، استفاده از زبان بدن و چهره، داشتن چهره ای گشاده، و حالت چهره در هنگام تدریس به منظور جلب اعتماد دانش آموزان، تغییر آهنگ صدا یا vocal variety ، به کار بردن مثال هایی همراه با حکایت و داستان به منظور ماندگار شدن مطالب در ذهن دانش آموزان، رعایت اصل حضور با ظاهری آراسته، شیوه به حافظه سپردن مطالب، رعایت تنفس در بین صحبت ها، صحبت کردن واضح و شیوا در من به وجود آید و نیز تمرکز بر این مهارت ها سبب شود تا « فن بیان » به عنوان موضوع مد نظر بهبود یابد به طوری که در پایان جلسات تدریس حتی در صحبت های روزمره نیز تغییراتی ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها