ضرورت‌ آموزش فناوری‌های نو در برنامه درسی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

برای دست‌یابی به یک توسعه پایدار و با ثبات، باید زمینه‌های پرورش خلاقیت، نوآوری و توانایی پرداختن به رویکردهای فناورانه را در آموزش عالی توسعه داده و سطح سواد علمی- فناورانه را در جامعه معلمان افزایش دهیم.
از اهم فناوری های نو می توان به فناوری نانو که کاربردهای آن درهمة عرصه های صنعت و اجتماع گسترده است اشاره کرد که لازم است حرکت ترویجی بزرگی وجود داشته باشد که همة دانشجو معلمان آگاهی لازم برای ورود به این عرصه را کسب نمایند.
در بسیاری از کشورها آشنایی با این فناوری‌ها را از مدارس ابتدایی آغاز کرده‌اند و با یک برنامه درسی مناسب به آموزش دانش‌آموزان می‌پردازند. در کشور ما نیز مدارس باید از نیازهای جامعه به نیروی کاری متخصص و علمی در عرصه‌های جدید آگاه باشند و در این راستا مسئولین و سیاست‌گذاران و برنامه ریزان دانشگاه فرهنگیان وظیفه خطیری در تربیت معلمان متخصص بر دوش دارند و باید برای تربیت نیروهای متخصص در این زمینه برنامه درسی مناسبی تدوین نمایند. بنابراین بازنگری در برنامه درسی و سیاست‌های آموزشی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها