فیزیک در تمدن اسلامی و نقش آن در آموزش فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

بیان دستاوردهای دانشمندان و پیشرفتهای گذشتگان یکی از رسالت های هر فرد متعهد در جامعه است . یکی از هزاران موردی که می توان به جامعه به عنوان پیشرفت و دستاورد تاریخی ارائه کرد ، پیشرفت های گذشته دانشمندان اسلامی در زمینه فیزیک است. در این مقاله سعی بر آن شده تا خلاصه ای از کارهای دانشمندان مسلمان در زمینه های حرکت شناسی و نیرو شناسی ، علم مناظر ( نور شناخت ) ، ترازو و اندازه گیری جرم ویژه و ماشین های ساده و اسباب های مکانیکی ارائه شود. در آخر هم به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا می توان از دستاوردها و پیشرفتهای گذشتگان و همچنین از (( ترین )) های موجود در کشور برای تدریس فیزیک استفاده کرد؟ در ابتدا بررسی می شود که آیا امکان این کار وجود دارد؟ موانع و مزایا چه هستند؟ روش اصلی در ارائه مطالب به شیوه اسلامی در این مقاله ، تدریس و اشاره ی غیر مستقیم عناوین و اهداف می باشد نه اینکه مطالب به شکلی جدا و جدای از متن درسی در کتاب آورده شوند. در واقع به دنبال این هستیم که بدون آنکه دانش آموز را درگیر یادگیری این مطالب کنیم ، این موضوعات را به

کلیدواژه‌ها