بررسی مبحث انرژی در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی با توجه به مهارت-های فرایند علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دبیر فنی مکانیک خودرو ، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، ایران.

چکیده

توسعه فناوری‌ها و گسترش صنایع از یک سو ، رشد فزاینده جمعیت در سرتاسر دنیا از سوی دیگر، باعث شده بسیاری از معادلات و روابط دنیای امروز بر مبنای دادو ستد انرژی و تکنولوژی‌های مربوطه استوارباشد. در این بین نیاز کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منابع انرژی برای رشد و پیشرفت در همه زمینه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.بنابراین به نظر می‌رسد آشنایی با منابع انرژی، کمبودها و محدویت ها در قالب برنامه درسی می‌تواند به پرورش شهروندی مسئول و آگاه در آینده کمک کند. از طرفی با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در رویکرد کتب علوم تجربی رخ داده و بیشترین تاکید این کتاب‌ها بر آموزش از طریق فرایند علمی است، در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحلیل محتوا کمی، میزان توجه محتوای کتب به آموزش مبحث انرژی از طریق فرایند علمی مورد بررسی قرار گیرد. برای جمع‌آوری اطلاعات، ابتدا صفحاتی از کتاب که به مبحث مورد نظر پرداخته‌اند، جدا شده و سپس جملات مربوط با توجه به مهارت به کار برده شده طبقه‌بندی شده‌اند . جدول مربوط به شمارش جملات در نرم‌افزار اکسل وارد شده و نمودارهای مربوط رسم گردیدند.

کلیدواژه‌ها