مصاحبه با جناب آقای حسین سلطانی مقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

در تاریخ نهم خرداد ماه 1396، ساعت 9 صبح، طبق هماهنگی قبلی در دفتر انجمن معلمان ریاضی واقع در پژوهشکده معلم شیراز، خدمت استاد پیشکسوت ریاضی، جناب آقای حسین سلطانی مقدم رسیدم تا لحظاتی چند از گنجینه تجربیات ارزشمند این بزرگوار بهره مند شویم. مطابق معمول، استاد با پذیرایی گرم خود از حقیر استقبال نموده و با اشتیاق و حرارت پاسخگوی سؤالات بودند. ضمن مصاحبه، استاد قول دادند که اوّلین فرصت در دانشگاه فرهنگیان حضور یافته و تجربیات ارزنده خود را در اختیار دانشجو معلمان قرار دهند.
خوشبختانه نشست تخصصی "هنر معلمی" ویژه استادان، دانشجویان و فرهنگیان در تاریخ بیست و سوم خرداد 96 در دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر شیراز برگزار گردید و استاد با سخنرانی خود گرمابخش محفلمان بودند. علاقه مندان می توانند جهت دانلود فایل صوتی سخنرانی ایشان با موضوع "هنر معلمی" به سایت پردیس شهید باهنر شیراز، بخش انجمن علمی ریاضی مراجعه نمایند. متن زیر برگزیده ای از ما حصل گفتگو با استاد می باشد. به این امید که معلمان و دانشجویان، منش، پشتکار و عشق و علاقه ایشان به تحصیل و تعلیم را الگوی خویش قرار دهند.

کلیدواژه‌ها