مروری بر چند اثبات قضیه مورلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی دبیری ریاضی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

یکی از چالش های موجود در آموزش ایجاد انگیزه برای یادگیری است که یکی از موارد انگیزش، کاربرد و تعمیم مسائل بیان شده در درس است [5]. تئوری مورلی در آموزش ریاضی با روش‌های متفاوت حل شده یکی از ساده ترین حل های آن را تاکنون آقای دکتر کرم‌زاده [4, 5] ارائه کرده‌اند. حالا در این جا، با یک روش ساده می‌خواهیم تعمیم آن را به عنوان یک مسئله دوره متوسطه و کاربرد قوانین مثلثاتی حل کنیم. تئوری مورلی [4] باعث به وجود آمدن معما‌ها و مسائل متفاوت و وافری شده است. در این مقاله به بررسی چند روش اثبات این قضیه می‌پردازیم که قابل درک برای دانش آموختگان دوره متوسطه می باشد.

کلیدواژه‌ها