تساوی و چالشهای آن از پیش دبستانی تا کارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

به بیان مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب، از مفاخر ریاضی ایران، رکن اولیه هر دستگاه ریاضی نوعی نسبت "تساوی" در آن است تا بدان وسیله بتوان تشخیص داد که اشیا مورد بحث از جهت مورد نیاز متمایزند یا نه. از زمانیکه کودک به مقایسه و ایجاد تناظر یک‌ به یک بین دو دسته از اشیا می‌پردازد، مفهوم تساوی در ذهن وی معنا پذیرفته و بتدریج با افزایش معلومات و رشد شناختی کودک، این مفهوم تکامل می‌یابد. در مسیر این تکامل گاه درگیر چالش‌ها و پارادوکس‌هایی می‌شود که آشنایی با آنها می‌تواند به هموارسازی این مسیر کمک شایانی نماید. در این مقاله که حاصل یک پژوهش کتابخانه‌ای و تجربیات آموزشی نویسنده می‌باشد، سعی شده رایج‌ترین چالش‌های تساوی، از پیش دبستانی تا مقطع کارشناسی به اجمال بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها