پداگوژی دانش محتوا (PCK) در آموزش زیست شناسی سلولی: زیست‌شناسی سلولی باید به شکل تجربی تدریس شود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

طی 20 سال گذشته، در تمامی سطوح اهداف آموزشی و در تمامی رشته‌های علوم‎پایه تغییرات چشمگیری ایجادشده است. امروزه، تأکید از آموختن اصول و حقایق تئوری علمی به توسعه درک عمقی مفاهیم تغییر‌جهت داده است. تجدید نظر در سازمان کنونی آموزش نیز مدافع دستورالعمل‌هایی است که با دیدی وسیع بر روی درک یکپارچه چند مفهوم اساسی شاخه‌های مختلف علوم و به‎صورت بین رشته‎ای سرمایه‌گذاری کرده باشند. چنین تغییراتی مستلزم آن است که معلمان علوم از مفهوم‌سازی‌های عمیق برای هدایت تجربی استفاده کنند. این تحول نیاز به تغییر قابل‌توجهی در رویکرد و نگرش معلمان و دانش‌آموزان و همچنین در روش‌ها و تکنیک‌های موردنیاز برای آموزش گرایش‌های مختلف علوم؛ ازجمله، زیست سلولی دارد. نیاز واضح در درک چگونگی تعاملات سلولی-مولکولی و تعیین عملکرد این ماشین بسیار پیچیده، زیبایی خاصی دارد که با در نظر گرفتن شکل تجربی آن، حرکت از سطح ساده به یادگیری علمی مفهومی و عملی، به‎کارگیری یادگیری مبتنی بر حل مسئله، مطالعات موردی و نقشه‌های مفهومی و بسیاری از روش‎های دیگر منجر به خلق دنیایی متفاوت در درک مباحث سلولی-مولکولی می‌شود؛ موضوعی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها