تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس/ دانشگاه پردیس شهید باهنر فارس

2 دانشکده فنی باهنر شیراز

3 سرپرست/دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر فارس

4 معاون آموزشی پردیس باهنر شیراز - سردبیر نشریه علوم پایه

چکیده

این مقاله به معرفی روش یادگیری معکوس و مزایای آن نسبت به روش‌های سنتی و مرسوم در آموزش فیزیک و آزمایشگاه به همراه مصادیق تجربی پرداخته و نکات قابل توجه در برگزاری کلاس معکوس با بکارگیری مهارت‌های دانش آموزان در حضور یافتن در فضای مجازی را ارائه داده و نشان می‌دهد که جابجایی درس و تکلیف علی الخصوص در درس فیزیک و آزمایشگاه می‌تواند میزان یادگیری، ماندگاری دروس در ذهن و همچنین فعالیت دانش‌آموزان را در امر آموزش افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها