مشکلات مربوط به درک فرآیند فتوسنتز در بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی (مطالعه موردی در یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شرافت

چکیده

در این پژوهش، مشکلات مربوط به درک فتوسنتز دانش‌آموزان کلاس ششم ابتدایی یکی از دبستان‌های شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت. ضمن مصاحبه با 28 دانش‌آموز ششم ابتدایی، پرسش‌هایی درباره مسائل شیمیایی و زیست‌محیطی فتوسنتز مطرح شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار Prism Graph pad مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. ازجمله مشکلات مشاهده‌شده از نتایج این تحقیق شامل مشکل در درک این موضوع که موادی مانند آب و کربن دی‌اکسید می‎توانند اجرای بدن موجود را بسازند؛ و مشکل در درک این موضوع که کربن دی‌اکسید منبعی حیاتی برای گیاهان است. همچنین، بسیاری فتوسنتز را نوعی تنفس تلقی می‌کردند. مشکلاتی نیز در درک دانش‌آموزان از مفاهیمی مانند چرخه اکسیژن در طبیعت و تولیدکنندگی به‌عنوان اولین گام زنجیره غذایی یافت شد. با توجه به این مشکلات، توصیه می‌شود که برنامه درسی به شکلی اصلاح شود که ابهامات دانش آموزان کمتر شود و معلمان نیز در تدریس خود، از مثالهای کاربردی‎تر استفاده نمایند تا از ایجاد بدفهمی‎ در دانش آموزان جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها