نقش ترسیم در استدلال های هندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/ دانشگاه فرهنگیان-پردیس علامه امینی تبریز

چکیده

از زمان‌های دور، فهم و درک مفاهیم ریاضی و هندسه برای اکثر دانش آموزان و دانشجویان، مسئله‌ی حادی بوده است. به خصوص درک مفاهیم درس هندسه که با تجسم فضایی نیز به همراه باشد باعث می شود مشکلات درک و یادگیری را دوچندان می‌کند. هندسه و به ویژه چند ضلعی ها یکی از ابزارهای مهمی هستند که به کمک آن ها می توان این ابهامات را، از بین برد. در فرآیند یاددهی- یادگیری در مبحث ترسیم‌های هندسی و استدلال، عوامل و عناصر بسیاری دخیل هستند، معلم ناچار است این مجموعه عوامل را در جهت اثربخشی مثبت کلاس خود سازمان‌دهی کند، بنابراین از همه‌ی ابزار و دانش حرفه‌ای که در اختیار دارد، حداکثر استفاده را می‌برد. برای بهره‌گیری از آن‌ها، معلمان باید دارای مهارت‌های مختلف تفکر باشند. عمل فکورانه‌ی معلمان، نقش کلیدی در افزایش کیفیت تدریس و یادگیری در کلاس دارد مطالعه ی قضیه تالس و تشابه در شکل های هندسی، اهمیت فوق العاده ای دارد. در این مقاله، مفاهیم اولیه هندسه مورد توجه قرار می گیرد سپس با استفاده از ابزار ترسیم، مسئله هایی که برای دانش آموزان یا فراگیران مبهم است جواب داده می شود.

کلیدواژه‌ها