شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه - دانشگاه فرهنگیان- تهران- ایران

2 دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز

چکیده

پژوهش حاضر اثرات متقابل دو درس ریاضی و فیزیک را در آموزش فیزیک بوسیله مصاحبه با دیبران فیزیک با تجربه ، مورد ارزیابی قرار می دهد. در ضمن مصاحبه ، پرسشنامه هایی در اختیار دبیران قرار گرفت تا بوسیله آن ها بتوانیم داده های عددی قابل محاسبه و نتیجه بخش را بدست آوریم . در مصاحبه ها نظرات و زوایای دید هریک از دبیران با رعایت اهمیت موضوع، مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج این مصاحبه ها طبقه بندی و مجزا شدند . نتیجه کل ، که درواقع تقابل میان فیزیک و ریاضی را نشان می داد مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با وارد کردن نتایج بدست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار تحلیل آماری توانستیم چهارچوب مناسب را جهت تشکیل ساختاری متناسب با الگو های دانش موضوعی بدست آوریم .

کلیدواژه‌ها