اثبات در ریاضی مدرسه ای، چرا؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی علوم - استادیار ریاضی دانشگاه فرهنگیان/ پردیس بنت الهدی صدر رشت

چکیده

استدلال کردن و اثبات از جنبه های مهم و ارزشمند ریاضی هستند. بدون آشنایی با استدلال ها و اثبات ها، درک و فهم کامل دانش آموزان از ریاضی، تحقق نمی یابد. در این مقاله نظرات برخی از ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی درباره استدلال و اثبات و اهمیت و ضرورت آن، بیان می گردد. همچنین روش های استدلال به همراه مثال هایی شرح داده می شود.

کلیدواژه‌ها