اهمیت معلمان زن در عرصه آموزش ریاضیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی نقش زنان در دنیای ریاضی و به‌ویژه اهمیت معلمان زن در آموزش ریاضیات می‌پردازیم. کلیشه‌های جنسیتی موجود در دنیا همواره خواسته است زنان را از عرصه ریاضیات دور نماید‏، اما در طول تاریخ زنانی را داشته‌ایم که در دنیای ریاضیات تغییرات اساسی ایجاد کرده‌اند. پس در این راستا باید تلاش نماییم فرصت‌های بهتری برای زنان ایجاد کنیم تا بیشتر و با قدرت‌تر وارد دنیای ریاضیات شوند. امروزه تقریبا در همه دبیرستان‌های دخترانه و در بیشتر مدارس ابتدایی چه دخترانه و چه پسرانه معلمان زن هستند که عهده‌دار آموزش درس ریاضی به دانش‌آموزان ‏هستند. در این پژوهش به بیان اهمیت نقش زنان به عنوان معلم ریاضی می‌پردازیم‏ و مساله را از بعد‌های توسعه حرفه‌ای و تقویت پایه‌های علمی معلمان ریاضی زن‏، تغییر نگرش معلمان زن نسبت به آموزش ریاضی به دختران و مهارت معلمی زنان در ایجاد انگیزه و کنترل اضطراب دانش‌آموزان‌ بررسی می‌نماییم. هم‌چنین در ادامه تاثیر معلمان زن در ایجاد انگیزه و علاقه‌مندسازی دانش‌آموزان، به ویژه دانش‌آموزان دختر نسبت به درس ریاضی و برقراری رابطه عاطفی مناسب با دانش‌آموزان جهت کاهش استرس در کلاس درس ریاضی و پیشرفت درسی آن‌ها را با بیان تجاربی از نویسنده بیان خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها