رویکرد استم و الزامات پیاده‌سازی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس باهنر شیراز

2 کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

چکیده

استم که مخفف علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است رویکردی بین رشته‌ای و کاربردی است که بر پایه آن، تلاش می‌شود به جای آموزش چهار رشته به عنوان موضوعات جداگانه و گسسته، رشته‌های یادشده، در راستای حل مسائل روزمره، بطوریکپارچه به دانش آموزان و دانشجویان تدریس شود. این روش نوین تدریس از سوی کشورهای غربی و پیشرفته با استقبال روبرو شده است و گرایش به پیاده‌سازی آن روزافزون است. با این حال، رویکردها به آموزش استم یکسان نیست و هنوز، چارچوب مشخصی برای آموزش استم تدوین نشده است. در این مقاله ابتدا به شرح رویکرد استم پرداخته ایم و طیف روش‌های آموزشی بر پایه استم را شرح داده ایم. سپس با توجه به شرایط کنونی آموزش و پرورش و سنجش در ایران، الزامات پیاده‌سازی رویکرد استم در ایران بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها