نویسنده = مهسا مروتی سیبنی
تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی

دوره 7، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 102-124

مهسا مروتی سیبنی؛ هما درویش متولی؛ زهرا مروتی سبینی؛ سمیه کی پور