کلیدواژه‌ها = بد فهمی
بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک

دوره 7، شماره 24، آبان 1400، صفحه 84-94

احمد کمالیان فر؛ محمد امین جابری؛ محمد رضا میراب