استفاده از راهبرد تشبیه در آموزش علوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

آموزش علوم بر گسترش یادگیری و انتقال مهارت‌ها به فراگیران تمرکز دارد به طوری که فراگیران بتوانند از دانش و مهارت‌های کسب شده در زندگی روزمره و فعالیت‌های حرفه‌ای به طور مؤثر استفاده کنند. تشبیه فرایندی است که فراگیر دانش و مهارت‌های مربوط به یک حوزه را با تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌های بین دو حوزه، در حوزه دیگر به کار می‌برد. تشبیه یک قابلیت اساسی شناختی است که در تدریس و یادگیری علوم به کار می‌رود. در این مقاله، تشبیه و مدل‌های تدریس با تشبیه و اهمیت استفاده از آن در آموزش علوم به اختصار معرفی خواهد شد. سپس به برخی از محدویت‌ها و چالش‌های استفاده از تشبیه در آموزش علوم اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها