استفاده از جانوران در آموزش زیست‌شناسی: انگیزش و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

موجودات زنده فرصت‌هایی را برای جلب علاقه دانش‌آموزان و ایجاد تجربیات آموزشی متنوع فراهم می‌کنند. در این میان، مراقبت انسانی و رفتار با حیوانات می‌تواند یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آموزش زیست‌شناسی باشد که طیف وسیعی از دستورالعمل‌های مشاهده‌ای و آزمایشی را دربر می-گیرد؛ درعین‌حال دانش‌آموزان را برای ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط با زیست‌شناسی و پزشکی، تشویق و آماده کند. مطالعات خارج از کلاس مانند سپردن مسئولیت نگهداری و مراقبت از حیوانات در خانه و بازدید از پارک‌های جانورشناسی نیز فرصتی را برای آموزش اصول رفتاری، ریخت‌شناسی، اکولوژیکی و تکاملی جانوران فراهم می‌کند که لزوماً در کتاب‌های درسی یافت نمی‌شوند، اما می‌توانند محتوای کتاب‌ها را تقویت کنند و درعین‌حال تشویق به مطالعه بیشتر و تأمل متفکرانه شوند. در این مطالعه مروری که با استفاده از مقالات سایت‌های گوگل اسکولار ، پاب‌مد و ساینس دایرکت ؛ در محدوده زمانی 1980 تا 2021 و کلیدواژه‌های آموزش زیست‌شناسی، جانوران، آزمایش و اخلاق انجام شد. هدف مقاله حاضر این است که علاوه بر معرفی مزایای استفاده از حیوانات در آموزش زیست‌شناسی، ملاحظات اخلاقی مربوط به آزمایش بر روی حیوانات زنده و پرورش افراد آگاه و سالمی که برای موجودات زنده ارزش و احترام قائل هستند، موردنقد و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها