کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشکده الزهرا تبریز،دانشگاه فنی حرفه آی، تبریز، ایران

3 دانشکده الزهرا تبریز، دانشگاه فنی حرفه ای، تبریز، ایران

چکیده

چکیده:
نانو تکنولوژی یکی از تکنولوژیهای نوین است که راه خود را درصنایع مختلف باز نموده و در زمینه های گوناگون آن به طور وسیع استفاده می‌شود. در این مقاله تلاش شده است تا به معرفی یکی از صنایع مهم غذایی که این مواد در آن کاربرد زیادی دارد پراخته شود. در ابتدا به بررسی نانو مواد و کاربرد آنها در صنعت بسته بندی پرداخته و در ادامه به معرفی انواع سیستمهای بسته بندی بر اساس تکنولوژی نانو و انواع نانو مواد به کار رفته در سیستمهای بسته بندی می پردازیم نتایج کارهای تحقیقاتی نشان دادند که این سیستم های بسته بندی قادر به ترمیم بسته است و مصرف کننده را از فساد مواد غذایی آگاه می‌کنند. استفاده از این بسته بندی ها سبب جلوگیری از خشک شدن محتویات آن ها و حفاظت در برابر رطوبت و اکسیژن و سایر مواد خطرناک می‌شود ؛ همچنین می‌توان به منظور حفظ مواد غذایی از فساد از نانومواد استفاده کرد. با علم به قابلیت های نانوتکنولوژی، امید است بتوان سیستم های بسته بندی فعلی مواد غذایی را تغییر داد و محصولاتی مطابق با فرهنگ تغذیه مناسب، به بازار عرضه کرد.

کلیدواژه‌ها